Prasa, radio i telewizja tworzą media diecezji kaliskiej
24 stycznia 2024
-Wspominając dzisiaj św. Franciszka Salezego pamiętamy o mediach katolickich i dziękujemy, że one są, ale także chcemy modlić się o światło dla wszystkich zaangażowanych w te media, by znaleźli dobry sposób, aby dotrzeć z informacją, a także z formacją do jak najszerszej liczby odbiorców- powiedział KAI biskup kaliski Damian Bryl z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Diecezja kaliska należy do nielicznego grona polskich diecezji, które posiadają wszystkie środki służące komunikacji społecznej - prasę, radio, telewizję internetową.
Prasa, radio i telewizja tworzą media diecezji kaliskiej

24 stycznia Kościół wspomina św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, była więc okazja, aby zapytać bpa Damiana Bryla i ks. Przemysława Kaczkowskiego, rzecznika prasowego diecezji kaliskiej jak postrzegają rolę mediów katolickich. 

Bp Bryl podkreślał, że media katolickie pełnią ważną funkcję w życiu Kościoła, bo przede wszystkim informują o tym co dzieje się, ale są też ważnym środkiem formacyjnym. - Media katolickie są dla nas wszystkich ważne, ponieważ z jednej strony informują nas żyjących w Kościele o tym co w naszej wspólnocie dzieje się, ale także wiedzę o Kościele przekazują społeczeństwu. Dzisiaj za przykładem św. Franciszka trzeba nam szukać sposobów, jak przekazać Dobrą Nowinę, którą przyniósł Jezus i to jest ważna rola mediów katolickich, czyli funkcja nie tylko informacyjna, ale także formacyjna  - zaznaczył biskup kaliski.

Ks. Przemysław Kaczkowski wskazał, że katolickość mediów wskazuje na ich powszechność. – Niejednokrotnie kojarzymy media katolickie z pewnego rodzaju elitarnością, to znaczy, że ich odbiorcami mają być tylko nieliczne, związane z Kościołem osoby. Tymczasem katolickość mediów wskazuje na ich powszechność. Z ich treści mogą korzystać wszyscy, którym zależy na właściwym odbiorze rzeczywistości i funkcjonowaniu w świecie kultury chrześcijańskiej – stwierdził rzecznik prasowy diecezji kaliskiej.

Duchowny dodał, że media katolickie powinny odznaczać się wysoką jakością. - Z racji tego, że dzisiejsza oferta medialna jest bardzo szeroka, aby dotrzeć do odbiorców, media katolickie powinny odznaczać się wysoką jakością. Nie można sobie pozwolić, aby treści dotyczące sfery sacrum prezentować w byle jaki sposób. Chrześcijaństwo zasługuje na to, aby o nim mówić w piękny sposób – powiedział ks. Kaczkowski.

Rzecznik prasowy diecezji kaliskiej dzieli się swoimi przemyśleniami na temat bieżących wydarzeń w diecezji kaliskiej na łamach Dwutygodnika „Opiekun” oraz w „Magazynie z życia diecezji kaliskiej” emitowanym przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej. 

Najwcześniej spośród środków społecznego przekazu powstał Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej „Opiekun”. Pierwszy numer tego pisma wydany został z datą 31 maja - 13 czerwca 1998 r. w pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, a jego tytuł jednoznacznie wskazywał na to, że patronem gazety wybrany został św. Józef, opiekun Zbawiciela. 

Drugim spośród mediów diecezjalnych jest Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, które swoją pierwszą audycję nadało 27 grudnia 1998 r., w uroczystość Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Twórcą obu tych mediów był pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała. 

Najmłodszym medium jest Telewizja Internetowa Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa” powołana do istnienia przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka w dniu 11 stycznia 2016 r. 

Wszystkie te dzieła pełnią ważną rolę informacyjną, dzięki której za ich pośrednictwem do wiernych docierają na bieżąco wiadomości o wydarzeniach mających miejsce w diecezji, ale są także istotnym elementem działalności ewangelizacyjnej i nośnikiem Dobrej Nowiny.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI