Programy do nauczania religii w roku szkolnym 2023/24
08 września 2023

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dn. 19.09.2018 r. ze zm. w roku szkolnym 2023/24:

-      w klasach I, II, III i V, VI, VII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) należy używać obligatoryjnie programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku;

-      w pozostałych klasach szkół podstawowych, to jest w klasie IV i VIII oraz w przedszkolach można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o starą Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku;

-      w klasach IV i VIII szkoły podstawowej można używać programów i podręczników opracowanych w oparciu o nową Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku.

Przypominam, że zgodnie z decyzją Biskupa Kaliskiego w diecezji kaliskiej można korzystać z programów, które są zatwierdzone do użytku ogólnopolskiego.

 

ks. dr Jarosław Powąska

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezjalnej w Kaliszu