Rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w roku 2024
14 czerwca 2024
Rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w roku 2024

Rekrutacja do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu w roku 2024

Od dnia 14 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do kapłaństwa z diecezji kaliskiej, którzy będą przeżywać swoją formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu. Kandydatów prosimy o kontakt z ks. Waldemarem Graczykiem, wicerektorem ASD: tel. 506 594 149; powolania@diecezja.kalisz.pl

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

  1. Podanie skierowane do księdza biskupa Damiana Bryla (napisane własnoręcznie);
  2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
  3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
  4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
  5. Opinia księdza proboszcza;
  6. Opinia katechety;
  7. Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);
  8. Świadectwo zdrowia;
  9. Zaświadczenie o niekaralności.

 

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.