Rekrutacja kandydatów z diecezji kaliskiej do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu
23 maja 2022
Rekrutacja kandydatów z diecezji kaliskiej do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Rekrutacja kandydatów z diecezji kaliskiej do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Rekrutacja kandydatów z diecezji kaliskiej do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu, którzy pragną posługiwać jako kapłani w tejże diecezji, rozpoczyna się 13 czerwca 2022 roku. Zapraszamy najpierw na rozmowę kwalifikacyjną, na którą można umówić się drogą telefoniczną lub mailowo:

Numer telefonu: 506-594-149 

E-mail: powolania@diecezja.kalisz.pl

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

▶️ Podanie skierowane do Księdza Biskupa Damiana Bryla z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie);

▶️ Życiorys (napisany własnoręcznie);

▶️ Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;

▶️ Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);

▶️ Opinia księdza proboszcza;

▶️ Opinia księdza katechety;

▶️ Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);

▶️ Świadectwo zdrowia;

▶️ Zaświadczenie o niekaralności.

▶️ Zapraszamy na stronę internetową: powolaniakalisz.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych informacji o formacji seminaryjnej alumnów diecezji kaliskiej. Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

ks. dr Waldemar Graczyk

Referent ds. powołań