Spotkanie opłatkowe w Areszcie Śledczym
21 grudnia 2022
Biskup kaliski Damian Bryl odwiedził osadzonych w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przemówił przez radiowęzeł i spotkał się z niektórymi z nich w celach oraz oddziale zewnętrznym w Kaliszu, gdzie w kaplicy pomodlił się i przełamał opłatkiem z przedstawicielami osadzonych. Obecnie w Areszcie Śledczym przebywa 311 osób, w tym 74 w Kaliszu.
Spotkanie opłatkowe w Areszcie Śledczym

Zwracając się do osadzonych przez radiowęzeł bp Damian Bryl podkreślał, że Pan Bóg przychodzi, bo chce być blisko człowieka. - To człowiek może odwrócić się od Pana Boga, ale Pan Bóg nigdy się nie odwraca. Panu Bogu na nas zależy, nawet jakby inni odwrócili się, przekreślili. Panu Bogu zależy szczególnie na człowieku, który się pogubił, wszedł w grzech, który jest w trudnej sytuacji życiowej. Dla Pana Boga każdy jest ważny, bo Jezus przychodzi do wszystkich – zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej.

Wskazał, że prawdziwe, dobre świętowanie związane jest z pojednaniem i przebaczeniem. - Warto w modlitwie przeprosić osobę, którą skrzywdziłem i przebaczyć temu, który mnie zranił – powiedział duchowny. 

Bp Damian Bryl i kapłani odwiedzili osadzonych w celach i przełamali się z nimi opłatkiem.

Biskupowi towarzyszyli: ks. prał. Andrzej Szudra, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, ks. kan. Adam Kosmała, proboszcz konkatedry, ks. prał. Tomasz Ilski, były proboszcz konkatedry, ks. Krzysztof Raj, kapelan Aresztu Śledczego w Ostrowie i ks. kan. Jarosław Kołodziejczak, kapelan oddziału zewnętrznego w Kaliszu.

W spotkaniu uczestniczyła por. Sylwia Strzelec, zastępca dyrektora i pracownicy Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

Biskup spotkał się także z przedstawicielami osadzonych w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, gdzie w kaplicy skierował swoje słowo i modlił się razem z nimi. 

- Bliskość Pana Boga zaprasza nas, byśmy byli blisko tych, którzy są obok nas, abyśmy byli dobrzy dla siebie. Chciałbym, żebyśmy zadbali o taką życzliwość i dobroć dla siebie nie tylko na święta, ale na co dzień – podkreślił bp Bryl.

Wskazał, że Pan Bóg przychodzi z łaską pokoju. - Żeby budować dobre relacje z innymi, trzeba przyznać się, że my czasami byliśmy niedobrzy dla innych. Czas świąteczny jest czasem, kiedy chcemy powiedzieć przepraszam, żałuję, a z drugiej strony chcemy przypomnieć sobie o tych, którzy nas skrzywdzili i powiedzieć przebaczam. Przebaczenie owocuje w nas darem pokoju – mówił biskup kaliski.

Wraz z bp. Damianem Brylem modlili się także: ks. kan. Jarosław Kołodziejczak, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i kapelan oddziału zewnętrznego w Kaliszu,ks. Szymon Rybak, kapelan biskupa, ks. Artur Filipiak, redaktor Radia Rodzina, por. Sylwia Strzelec, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim i Milena Garcarek, wychowawca w oddziale zewnętrznym w Kaliszu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI