Syców: 25-lecie parafii Matki Bożej Częstochowskiej
26 sierpnia 2023
- Parafia to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy razem modlą się, ale też są gotowi wyjść i wesprzeć osoby będące w potrzebie – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. z okazji 25. rocznicy powstania parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie. Jubileusz połączono z odpustem parafialnym.
Syców: 25-lecie parafii Matki Bożej Częstochowskiej

W homilii biskup kaliski dziękował kolejnym proboszczom i parafianom za zaangażowanie w budowę świątyni i tworzenie parafii. - Tenkościół jest bardzo ładny i elegancki Dziękuję, że zaangażowaliście się w jego budowę, ale ten kościół mimo że jest elegancki byłby smutny, gdyby nie był napełniony obecnością modlących się tutaj osób – zaznaczył kaznodzieja.

Prosił wiernych, aby troszczyli się o piękną modlitwę w tej świątyni. - Bardzo chciałbym prosić księdza proboszcza, aby zawsze dbał, aby liturgia w waszym kościele była pięknie i godnie sprawowana, a was drodzy parafianie chciałbym prosić, abyście w liturgię włączali się całym sercem, bo ostatecznie chodzi o to, żeby w tym pięknym kościele mogło dokonać się spotkanie z Panem Jezusem – wskazywał celebrans.

Podkreślał, że parafia to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy razem modlą się, ale także wzajemnie wspierają. - Gdy nasza modlitwa drodzy parafianie jest szczera i prawdziwa, wtedy zmienia się nasze serce. Wtedy stajemy się bardziej otwarci na siebie, bardziej gotowi do wyjścia, do współpracy, do podejmowania wspólnych dzieł – stwierdził biskup kaliski.

Dziękował parafianom za udzielenie w ostatnim czasie pomocy mieszkańcom Ukrainy, a także za wspieranie Polaków mieszkających na wschodzie.

Zachęcał wiernych, aby poszukiwali i przyprowadzali innych do kościoła. - Idąc za zaproszeniem papieża Franciszka bardzo chciałbym zaprosić, aby wasza parafia była parafią misyjną, wychodzącą, poszukującą. Dbajmy o to, żeby tych, którzy tutaj w kościele modlą się było jak najwięcej. Wychodźmy, zapraszajmy, przekonujmy.

Dbajmy, żeby nasze świadectwo życia było dla innych pociągające, poruszające, żeby zapraszało ich do kościoła – przekonywał bp Bryl.

Po Mszy św. biskup kaliski odmówił akt zawierzenia parafii Matce Bożej Częstochowskiej. Uroczystość zakończyła procesja wokół kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: ks. prał. Marek Otręba, budowniczy kościoła w Sycowie, ks. kan. Adam Gmerek, proboszcz parafii, ks. prał. Leszek Szkopek, poprzedni proboszcz, ks. Rafał Miller, pastor z parafii ewangelicko-augsburskiej w Sycowie, kapłani pracujący i wywodzący się z parafii, przedstawiciele władz rządowych, powiatowych i miejskich oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Po Mszy św. proboszcz zaprosił biskupa, kapłanów i wiernych na poczęstunek.

Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie erygował z dniem 1 lipca 1998 r. biskup kaliski Stanisław Napierała. Pierwszym proboszczem został ks. Marek Otręba.

Budowę świątyni parafialnej rozpoczęto w 1998 r., a kamień węgielny poświęcony przez papieża Jana Pawła II w czerwcu 1997 r. w Kaliszu, wmurował 11 kwietnia 1999 r. bp pomocniczy Teofil Wilski. Kościół został poświęcony już 23 grudnia 1999 r.

Prezbiterium zaprojektowała s. Maristella Sienicka ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, a obraz Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczony w centrum prezbiterium oraz stacje drogi krzyżowej znajdujące się w kaplicy św. Urszuli są autorstwa ks. Bogdana Blajera, wykładowcy historii sztuki w Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Konsekracji kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Sycowie dokonał 29 czerwca 2018 r. biskup kaliski Edward Janiak.

Od 2 lipca 2018 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Adam Gmerek.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI