Tekst modlitwy w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
03 października 2023
Tekst modlitwy w intencji Pierwszej Sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu