WSKAZANIA DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ UCHODŹCOM WOJENNYM Z UKRAINY
11 marca 2022

WSKAZANIA DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW W ZWIĄZKU Z POMOCĄ UCHODŹCOM WOJENNYM Z UKRAINY 

Dramatyczna sytuacja związana z wojną na Ukrainie wymaga od nas pełnej miłości i roztropności odpowiedzi. Chcemy kontynuować pomoc na rzecz naszych sióstr i braci ze Wschodu, którzy przyjeżdżają do naszej Ojczyzny. Nawiązując do wskazań Biskupa Kaliskiego w związku z wojną na Ukrainie, podajemy szczegółowe rozwiązania. 

Zbiórka rzeczy materialnych

Zachęcamy do kontynuowania zbiórek rzeczy potrzebnych dla migrantów oraz przekazywanie ich do ośrodków Caritas Diecezji Kaliskiej:

- Ośrodek w Dobieszczyźnie, 

- Dom Opieki w Kaliszu (ul. Prosta 1),

- Ośrodek w Domaniewie, 

- Ośrodek w Ostrowie Wielkopolskim (ul. Ledóchowskiego 8), 

- Bazylika św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie, 

- Ośrodek w Przedborowie, 

- Dom Seniora w Złoczewie, 

- Ośrodek w Słupi pod Kępnem.

Pomoc uchodźcom wojennym

Prosimy zachęcać parafian do pomocy uchodźcom wojennym oraz tworzyć listę osób w parafii, które są gotowe przyjąć uchodźców do swoich domów. 

Liczbę miejsc gotowych do przyjęcia uchodźców należy zgłosić do Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej lub do Caritas Diecezji Kaliskiej (s. Karolina, tel. 883 140 467).

Zachęcamy do tworzenia, w miarę możliwości, listy miejsc pracy dla uchodźców.

W miarę możliwości, zachęcamy do tworzenia tymczasowych miejsc pobytu dziennego dla dzieci uchodźców, którzy podejmują pracę lub jej poszukują.

Niech w naszych działaniach towarzyszy nam nieustanna modlitwa o pokój oraz ufne zawierzenie Bożej Opatrzności.

bp Łukasz Buzun

Wikariusz Generalny

ks. Marcin Papuziński 

Kanclerz Kurii