Zakończenie trzeciej edycji Szkoły Biblijnej
15 czerwca 2024
Z inicjatywy biskupa kaliskiego we wrześniu 2021 r. rozpoczęła działalność Szkoła Biblijna. W trzeciej edycji uczestniczyło 91 osób. Dzisiaj po Mszy św. pod przewodnictwem bpa Damiana Bryla w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu odbyło się podsumowanie zajęć połączone z wręczeniem dyplomów.
Zakończenie trzeciej edycji Szkoły Biblijnej

W ramach trzeciej edycji Szkoły Biblijnej od października 2023 r. do maja 2024 r. odbyło się 8 spotkań, podczas których wygłoszono 16 wykładów. 

- Połowa z nich stanowiła panoramiczną prezentację biblijnych ksiąg: Koheleta, Rut, Psalmów, św. Jana wraz ze szczegółową egzegezą niektórych fragmentów tych ksiąg. Kolejne dwa wykłady dotyczyły wybranych starotestamentalnych postaci: Józefa Egipskiego i Jozuego. Następne przedstawiały biblijny obraz rodziny oraz życie pierwszego Kościoła na podstawie Dziejów Apostolskich. Kolejne prowadziły szlakiem wybranych miast Starego i Nowego Testamentu poczynając od Jerozolimy – tłumaczył KAI ks. Piotr Bałoniak.

Tegorocznymi wykładowcami Szkoły byli bibliści diecezji kaliskiej: ks. dr Krzysztof Kowalik, ks. Grzegorz Mączka, Ks. Witold Morozowicz, ks. Piotr Bałoniak oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Anna Kuśmirek (UKSW Warszawa), ks. prof. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM Poznań), ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak (UPJPII Kraków), ks. dr Janusz Stańczuk (AKW Warszawa). 

W zajęciach Szkoły Biblijnej uczestniczyło łącznie 91 osób, dla 62 słuchaczy była to kontynuacja rozpoczętej dwa lata temu albo przed rokiem formacji. Dla 29 osób był to początek przygody ze Szkołą Biblijną. - Format naszych spotkań pozwala na dołączenie do grona słuchaczy na każdym etapie – dodał biblista.

Zajęcia odbywają się w Technikum św. Józefa i Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.

Kolejny cykl wykładów rozpocznie się w październiku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.szkolabiblijna.kalisz.pl.

Koordynatorami Szkoły Biblijnej są ks. dr Krzysztof Kowalik i ks. Piotr Bałoniak.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. biskup kaliski odwołując się do Ewangelii z dnia zachęcał uczestników Szkoły Biblijnej, aby na nowo odkrywali wartość prawa Bożego. - Żyjemy w świecie, który mówi, że prawo ogranicza człowieka, żyjemy w świecie, który mocno akcentuje wolność rozumianą jako niezależność, a to oznacza dystans wobec prawa.  My ludzie wierzący, skoro żyjemy w takiej mentalności, słuchając Bożego Słowa musimy odkrywać jak wielkim darem jest dla nas prawo, które Jezus nam przynosi. Z prawem związane są dwa kluczowe słowa: wierność i posłuszeństwo – wskazywał kaznodzieja.

Akcentował, że w życiu bardzo ważna jest autentyczność. - Z dzisiejszej Ewangelii płynie wezwanie do autentyczności, do prawdomówności, do życia spójnego, bo jak drugi człowiek wie, że jesteś wiarygodny, że to co mówisz jest prawdziwe to uwierzy także słowom, które dzisiaj wypowiadasz. Prośmy o taką prawdziwość, żebyśmy szli drogą Jezusa i przez to innych pociągali do Niego. Niech doświadczenie tej biblijnej szkoły pomoże nam w tym – zaznaczył bp Bryl.

Po Mszy św. bp Damian Bryl wręczył uczestnikom Szkoły Biblijnej dyplomy i książki.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI