TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Abp Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy św. żałobnej za śp. bpa Edwarda Janiaka

Abp Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy św. żałobnej za śp. bpa Edwarda Janiaka

- Zmarły bp Edward nie podlega już ludzkiemu osądowi. Podlega on już tylko trybunałowi Miłosiernego Boga – mówił abp Stanisław Gądecki, który w katedrze w Kaliszu przewodniczył Mszy św. żałobnej w intencji śp. biskupa kaliskiego seniora Edwarda Janiaka.

Na początku Mszy św. bp Damian Bryl zaprosił zgromadzonych biskupów, kapłanów, siostry zakonne i wiernych do wspólnej modlitwy w intencji zmarłego bpa Edwarda Janiaka. – Spotykamy się dzisiaj na modlitwie w duchu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, prawdziwego Boga i człowieka, który przez swój krzyż i zmartwychwstanie objawił swoje panowanie nad śmiercią i otwarł przed nami niebo – powiedział biskup kaliski. Przyzywał też wstawiennictwa św. Józefa. – W szczególny sposób w nasze wołanie chcemy zaprosić dzisiaj św. Józefa. Który jest nam w Kaliszu bardzo bliski, aby przyczyniał się przed majestatem dobrego Boga za naszym zmarłym – akcentował bp Bryl. W homilii abp Gądecki przytoczył życiorys bpa Edwarda wymieniając też funkcje, jakie pełnił w ramach Konferencji Episkopatu Polski. – W październiku 2020 r. nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację bpa Janiaka. Biskup senior zmarł we wrocławskim szpitalu dnia 23 września w godzinach południowych w wieku 69 lat – mówił metropolita poznański.

Arcybiskup snuł refleksje na temat śmierci cytując m.in. Księgę Koheleta, św. Hieronima, Blaise Pascala, św. Ambrożego. 

Podkreślał, że zmarły bp Edward nie podlega już ludzkiemu osądowi, ale tylko trybunałowi Miłosiernego Boga. – Wprawdzie sprawa zaniedbań rzuciła cień na jego życie, ale przecież nie przekreśliła ona tego dobra, jakie wniósł on w życie archidiecezji wrocławskiej i diecezji kaliskiej. Nie znamy jego najgłębszych motywacji ani tajemnic jego sumienia – stwierdził hierarcha.

Za papieżem Benedyktem XVI mówił, że „niezależnie od tego, jak ciężkie bywają próby i jak bolesne jest dręczące nas cierpienie, my nigdy nie wypadniemy z rąk Boga, z tych rąk, które nas stworzyły, które podtrzymują nas i towarzyszą nam w drodze naszego życia, gdyż kieruje nimi nieskończona i wierna miłość Boga”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro we Wrocławiu. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca o godz. 11.00. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Bujwida.

Bp Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach, na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 19 maja 1979 r. z rąk bpa Wincentego Urbana. Po święceniach był wikariuszem w Oleśnicy. Studia specjalistyczne z teologii moralnej, zwieńczone doktoratem, odbył w Rzymie na Angelicum. Po studiach rzymskich był proboszczem w Dortmundzie w Niemczech. Po powrocie do kraju został kapelanem kard. Henryka Gulbinowicza. Był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 listopada 1996 r. Jego dewizą biskupią były słowa: „Oportet servire – Trzeba, abym służył”. Przez 16 lat posługi biskupiej we Wrocławiu swoją troską otaczał chorych i ubogich. Z jego inicjatywy powstał w Malczycach Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla osób starszych im. ks. Jana Schneidera.

21 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim. Jego zaangażowanie w działalność charytatywną i niesienie pomocy potrzebującym zaowocowały utworzeniem Domu Opieki Caritas dla osób starszych w Złoczewie, który rozpoczął swą działalność w 2017 r. Z jego inicjatywy podjęto działania związane z uruchomieniem w Kaliszu Zespołu Szkół Technicznych, które funkcjonuje od 2017 r.

W maju 2020 Kongregacja ds. Biskupów, zgodnie z motu proprio „Vos estis lux mundi”, wyznaczyła Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa metropolitę poznańskiego, do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w związku z zarzutami wobec biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, które zakończono w lipcu 2020, zaś w czerwcu 2020 Kongregacja ds. Duchowieństwa zleciła mu przeprowadzenie wizytacji apostolskiej w kaliskim seminarium. Powołana przez niego komisja zakończyła dochodzenie we wrześniu 2020, przekazując dokumenty do kongregacji za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.

25 czerwca 2020 papież Franciszek mianował administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolitę łódzkiego. W związku z tym Edward Janiak pozostał nominalnie biskupem diecezjalnym, ale utracił władzę nad diecezją, polecono mu także opuszczenie jej na czas dochodzenia prowadzonego przez Stolicę Apostolską i niewpływanie na zarządzanie nią przez administratora apostolskiego. 

17 października 2020 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa diecezjalnego kaliskiego, a arcybiskupa Grzegorza Rysia ustanowił administratorem apostolskim sede vacante. 

25 stycznia na urząd biskupa kaliskiego papież Franciszek powołał bpa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.

Ewa Kotowska Rasiak KAI

 

Powrót do listy