I Diecezjalny Dzień Skupienia TOTUS TUUS w Kotłowie
30 września 2023
I Diecezjalny Dzień Skupienia TOTUS TUUS w Kotłowie