Akredytacje prasowe na ingres biskupa kaliskiego Damiana Bryla
22 marca 2021

Redakcje zainteresowane uzyskaniem zgody na działalność medialną 27 marca podczas ingresu biskupa kaliskiego Damiana Bryla do katedry w Kaliszu, proszone są o przesłanie poniższych danych do środy, 24 marca na adres e-mail: redakcja@opiekun.kalisz.pl.

Nazwisko:

Imię:

Funkcja zawodowa:

Telefon:

E-mail:

Nazwa redakcji:

Redaktor prowadzący / naczelny:

Typ środka medialnego: prasa - radio - telewizja - Internet (podkreślić)

Telefon redakcji:

Strona www redakcji:

E-mail redakcji:

Odbiór akredytacji za okazaniem legitymacji prasowej w piątek, 26 marca w godz. 10.00 – 13.00 w redakcji Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” w budynku kurii diecezjalnej ul. Widok 80 – 82 w Kaliszu lub w sobotę, 27 marca przed budynkiem kancelarii parafialnej kaliskiej katedry w godz. 9.30 - 10.30.