TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Akredytacje prasowe na ingres biskupa kaliskiego Damiana Bryla

Redakcje zainteresowane uzyskaniem zgody na działalność medialną 27 marca podczas ingresu biskupa kaliskiego Damiana Bryla do katedry w Kaliszu, proszone są o przesłanie poniższych danych do środy, 24 marca na adres e-mail: redakcja@opiekun.kalisz.pl.

Nazwisko:

Imię:

Funkcja zawodowa:

Telefon:

E-mail:

Nazwa redakcji:

Redaktor prowadzący / naczelny:

Typ środka medialnego: prasa - radio - telewizja - Internet (podkreślić)

Telefon redakcji:

Strona www redakcji:

E-mail redakcji:

Odbiór akredytacji za okazaniem legitymacji prasowej w piątek, 26 marca w godz. 10.00 – 13.00 w redakcji Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” w budynku kurii diecezjalnej ul. Widok 80 – 82 w Kaliszu lub w sobotę, 27 marca przed budynkiem kancelarii parafialnej kaliskiej katedry w godz. 9.30 - 10.30.

 

Powrót do listy