Akredytacje prasowe na uroczystość Zawierzenia Świętemu Józefowi Narodu i Kościoła w Polsce
23 września 2021

Redakcje zainteresowane uzyskaniem zgody na działalność medialną 7 października podczas uroczystości Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi w Kaliszu, proszone są o przesłanie poniższych danych do 1 października na adres e-mail: redakcja@opiekun.kalisz.pl.

Nazwisko:

Imię:

Funkcja zawodowa:

Telefon:

E-mail:

Nazwa redakcji:

Redaktor prowadzący / naczelny:

Typ środka medialnego: prasa - radio - telewizja - Internet (podkreślić)

Telefon redakcji:

Strona www redakcji:

E-mail redakcji:

Odbiór akredytacji za okazaniem legitymacji prasowej w środę, 6 października, w godz. 10.00 – 13.00 w redakcji Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” w budynku Kurii diecezjalnej ul. Widok 80 – 82 w Kaliszu lub w czwartek, 7 października przed budynkiem sekretariatu Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w godz. 16.00 – 16.30.

Ks. Michał Włodarski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej.