Komisja Artystyczno-Budowlana
05 lutego 2020

Komisja Artystyczno-Budowlana

Przewodniczący:
ks. prałat dr Zbigniew Cieślak

Członkowie:
ks. prałat dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM
ks. prałat mgr Robert Lewandowski
ks. kanonik dr Jakub Piotrowski
inż. Krzysztof Krawa