Komisja Artystyczno-Budowlana
05 lutego 2020

Przewodniczący: 
ks. prałat dr Zbigniew Cieślak
Członkowie: 
ks. prałat dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM
ks. prałat mgr Robert Lewandowski
ks. kanonik dr Jakub Piotrowski
inż. Krzysztof Krawa