Biskup Damian Bryl poświęcił odnowioną świątynię św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp.
12 maja 2021
Biskup Damian Bryl poświęcił odnowioną świątynię św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp.

Św. Jan Paweł II mówił, że każdy naród żyje dziełami swojej kultury. To ona pozostawia trwały ślad oraz wpływa na przyjmowanie określonych postaw. Dla jej rozwoju z pewnością ważne jest życie, które toczy się w lokalnych wspólnotach parafialnych, stąd bardzo ważna jest troska o ich duchowy i materialny rozwój.
Biskup Damian Bryl podczas Mszy św. w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskimpoświęcił odnowioną świątynię i figurę św. Jana Pawła II. W swojej homilii wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w tych niełatwych czasach przyczynili się do zrealizowania tych dzieł oraz prosił wiernych by ta świątynia stawała się miejscem głębokiej modlitwy, która przyniesie wrażliwość na potrzeby ludzi znajdujących się w materialnej i duchowej biedzie. 

Szczegóły z tego wydarzenia dostępne są na stronie Diecezjalnego Radia Rodzina.