TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Biskup Damian Bryl poświęcił zwierzęta w uroczystość św. Rocha

Biskup Damian Bryl poświęcił zwierzęta w uroczystość św. Rocha

16 sierpnia biskup kaliski Damian Bryl z okazji uroczystości ku czci św. Rocha poświęcił w Mikstacie zwierzęta. W 2015 r. mikstackie uroczystości odpustowe ku czci patrona z błogosławieństwem zwierząt zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Obrzęd święcenia zwierząt odbył się po porannej Mszy św. w intencji gospodarzy i zgromadził nie tylko mieszkańców parafii, ale także gości z różnych stron Polski, a nawet zagranicy. 

Początkowo na błogosławieństwo przyprowadzano wyłącznie inwentarz - zwierzęta, które pomagały ludziom w pracy bądź stanowiły dla nich źródło utrzymania. W latach 80-tych na święceniu zaczęły pojawiać się dzieci ze swoimi zwierzątkami hodowanymi w domu.

Przygotowania duchowe do uroczystości rozpoczęły się 7 sierpnia. Od 2017 r. w czas przygotowań do uroczystości odpustowych wpisują się głoszone codziennie nauki rekolekcyjne. W tym roku w sanktuarium głosił je salezjanin ks. Dariusz Szyszka, pustelnik z Marszałek. 

Tradycją jest, że do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha wierni przygotowują się poprzez udział we Mszy św. połączonej z nowenną.

Dziesięć lat temu kustosz mikstackiego sanktuarium wpadł na pomysł, aby przez kilka dni w godzinach przedpołudniowych zorganizować spotkania dla dzieci, które zostały nazwane „Szkołą  Świętego Rocha”. Szkoła jest cyklem spotkań odbywających się w dniach poprzedzających uroczystości odpustowe, podczas których jest czas na modlitwę nowennową, wspólny śpiew i poznawanie życia świętego patrona. - Szkoła łączy modlitwę, pracę, śpiew, naukę i zabawę. Przypomina postać św. Rocha, jego duchowość i ważne dla niego wartości, ale także bogate, ponad trzystuletnie tradycje związane z mikstackim sanktuarium i kultem tego świętego, w tym rzadko spotykany obrzęd błogosławienia zwierząt – mówi w rozmowie z KAI ks. kan. Krzysztof Ordziniak. O tym, że szkoła jest dla dzieci atrakcyjna świadczy wzrastająca liczba uczestników. 

Niezmiennie od setek lat obchody odpustowe w Mikstacie rozpoczynają się w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po wieczornej Mszy św. z kościoła parafialnego Świętej Trójcy wyrusza procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętego do kościoła św. Rocha, gdzie trwa całonocna adoracja. O północy odprawiana jest pasterka maryjna - koncelebrowana przez kapłanów pochodzących z parafii. Centralnym punktem uroczystości jest suma odpustowa, którą o godz. 11.00 odprawi biskup kaliski Damian Bryl.

Od 2007 r. św. Roch jest patronem miasta i gminy Mikstat, a w 2011 r. ówczesny biskup kaliski Stanisław Napierała kościół św. Rocha pochodzący z 1773 r. ustanowił Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha. W 2015 r. odpust ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławienia zwierząt został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wpis na nią nakłada obowiązek troski o przekaz tradycji kolejnemu pokoleniu. Mieszkańcy ziemi mikstackiej szczególną czcią otaczają św. Rocha. Na początku XVIII w. mieszkańcy Mikstatu uznali, że św. Roch, patron chorych i rolników, ocalił ich przed panującą wówczas zarazą. W dowód wdzięczności zbudowali przy miejscowym cmentarzu kościółek i ustanowili odpust połączony ze święceniem zwierząt gospodarskich, a z czasem również domowych. 

Obecny kościół drewniany znajdujący się na cmentarzu został wybudowany w 1773 r. jako wotum dziękczynne za uratowanie mieszkańców od panującej wówczas zarazy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Rocha namalowany w 1707 r. przez Borantesa. Święty przedstawiony jest jako pielgrzym, w brązowej szacie, w ogromnym kapeluszu na głowie, z lewą nogą poranioną strzałą.

Od 2006 r. proboszczem parafii Świętej Trójcy w Mikstacie jest ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który rozsławia kult św. Rocha.

ek/Mikstat

Relacja dostępna na stronie KAI oraz Radia Rodzina

Retransmisja Uroczystości Odpustowych na stronie Telewizji Internetowej Dom Józefa 

Powrót do listy