Błogosławieństwo pokarmów podczas śniadania wielkanocnego
06 kwietnia 2020

Z powodu stanu epidemii i ograniczenia liczby osób biorących udziału w zgromadzeniach liturgicznych w parafiach nie będzie organizowane w Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej.
Zachęcamy, aby przed śniadaniem niedzielnym w gronie rodzinnym błogosławieństwo wypowiedział ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba – tekst błogosławieństwa do pobrania lud wydrukowania zamieszczamy poniżej.