Bp Bryl do Akcji Katolickiej: bądźcie ludźmi świadectwa o Jezusie
23 kwietnia 2022
Bp Bryl do Akcji Katolickiej: bądźcie ludźmi świadectwa o Jezusie


 - Dzisiaj świat nasz, społeczeństwo potrzebuje świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym i do tego świadectwa jesteśmy wszyscy zaproszeni -  
mówił bp Damian Bryl do prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej, którzy spotkali się, aby podsumować miniony rok i wyznaczyć kierunki działania na najbliższy czas. Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. W homilii celebrans zachęcał członków Akcji Katolickiej do dawania świadectwa. – Prośmy, aby Duch Święty dotknął nas mocno i głęboko, byśmy byli ludźmi świadectwa. Prośmy, żebyśmy tej prawdy o zmartwychwstaniu nie chowali, żeby ta prawda nas mocno przeniknęła, żebyśmy potem z odwagą mogli dzielić się tym, czym sami żyjemy. Wtedy nasze świadectwo będzie prawdziwe i pociągające – powiedział bp Bryl. Przed udzieleniem pasterskiego biskup kaliski błogosławieństwa podziękował członkom Akcji Katolickiej za zaangażowanie w wiele dziedzin życia. Wskazał na trzy najważniejsze zadania Akcji Katolickiej: formację, drogę synodalną i ewangelizację. Odwołując się do synodu prosił, aby uczyć się sposobu bycia we wspólnotach. - Ufam, że podjęliście zaproszenie do spotkań synodalnych. Niech to będzie dobry początek, żebyśmy coraz bardziej uczyli się rozumienia Kościoła jako wspólnoty, w której każdy jest ważny, gdzie każdy ma swoje miejsc, gdzie każdego szanujemy, przyjmujemy i wysłuchujemy. Chciałbym, abyście taki styl tworzyli w waszych oddziałach, a także na poziomie diecezjalnym, żebyście promieniowali takim duchem synodalności – podkreślał. Odniósł się także do sytuacji związanej z migrantami z Ukrainy i prosił, aby podjąć to zadanie w trzech obszarach: charytatywnym, społecznym i duszpasterskim. – Podejmijmy duszpasterstwo ewangelizacyjne naszych braci i sióstr z Ukrainy, spróbujmy szukać sposobów jak to zrobić – zachęcał bp Bryl. Po Eucharystii odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono działania członków Akcji Katolickiej w 2021 r., a także dyskutowano nad programem na najbliższe miesiące. Ks. dr Sławomir Kęszka zachęcał prezesów, aby mobilizowali osoby skupione w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń. – Najważniejsze nasze cele to liturgia, modlitwa i formacja, branie odpowiedzialności za Polskę, pomoc uchodźcom z Ukrainy, promowanie wartości chrześcijańskich. Poprzez naszą postawę pokazujemy innym drogę do Kościoła – mówił diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. 
Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji istnieją 83 oddziały parafialne, do których należy ponad 700 członków.  
Do najważniejszych działań należą: Ekstremalna Droga Krzyżowa w kwietniu, coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w sierpniu, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne.  
Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka. 
Ewa Kotowska-Rasiak/KAI