Bp Bryl konsekrował kościół NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkpolskim
01 czerwca 2024
Biskup kaliski Damian Bryl dokonał konsekracji kościoła NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Wierni dziękowali także za 50 lat istnienia parafii, która została erygowana 1 czerwca 1974 r. przez metropolitę poznańskiego abp. Antoniego Baraniaka. Na początku świątynia służyła ewangelikom, potem był to kościół garnizonowy, szkolny i filialny.
Bp Bryl konsekrował kościół NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkpolskim

 

W homilii biskup kaliski przypomniał, że obecna świątynia służyła kiedyś ewangelikom. – W 1776 r. książę Michał Hieronim Radziwiłł udzielił wspólnocie ewangelickiej zezwolenia na budowę zboru, a 12 sierpnia 1777 r. położono kamień węgielny pod budowę kościoła. 2 października 1778 r. poświęcono zbór ewangelicki pw. Trójcy Świętej. Do 1945 r. świątynia należała do gminy ewangelickiej. Dzisiaj chcemy z szacunkiem i wdzięcznością pamiętać o tych, którzy tutaj modlili się, którzy należeli do wspólnoty ewangelickiej. Chcemy ich dzisiaj także Panu Bogu polecać – powiedział celebrans, który dodał, że od 1945 r. kościół służy katolikom.

Podkreślał, że dzisiaj ta budowla poprzez konsekrację zostanie całkowicie oddana Panu Bogu. - Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce obecności i spotkania, miejsce przebaczania, miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią – zaznaczył kaznodzieja.

Akcentował, że kościół jest mocnym znakiem, że Pan jest. - Drodzy parafianie, mieszkańcy Ostrowa, niech ten kościół będzie od dzisiaj jeszcze bardziej przypomnieniem, że dobry Bóg jest wśród nas, nawet, gdy inni w to nie wierzą – stwierdził biskup kaliski.

Prosił proboszcza i wiernych, aby dbali o piękno liturgii. - Bardzo proszę, aby waszym kościele liturgia, czyli święte czynności, zawsze były tutaj godnie, pięknie i zgodnie z przepisami Kościoła sprawowane. Was drodzy parafianie chciałbym zaprosić, byście w tę liturgię włączali się całym sercem, żeby mogło dokonać się to niezwykłe spotkanie. Wierzymy, że dobry Bóg w czasie świętych czynności liturgicznych przychodzi do nas, dlatego potrzeba naszego otwartego serca – podkreślał pasterz Kościoła kaliskiego.

Wskazując, że jubileusz to także czas nabierania ducha na przyszłość biskup zostawił proboszczowi i parafianom trzy słowa. 

Pierwsze słowo to Chrystus, który zawsze powinien być w centrum wspólnoty parafialnej. - Zadbajcie proszę, żeby w centrum zawsze był Pan Jezus nie tylko tej świątyni, ale także waszego parafialnego i osobistego życia, żeby nikt nie zajął Jego miejsca, żeby wszystko, co dzieje się w waszej parafii było na Jego chwałę – przekonywał kaznodzieja.

Drugie słowo, na które wskazał biskup to dom. - Chciałbym, aby każdy czuł się w waszym kościele i pośród was jak w domu, aby każdy w tym kościele był przyjęty i zaopiekowany, abyście potrafili dostrzec człowieka, szczególnie tego, który jest w potrzebie. Niech każdy w waszej wspólnocie czuje się jak w domu – prosił biskup kaliski.

Trzecie słowo to droga. - Jubileusz pokazuje nam, że człowiek nie żyje tylko tu i teraz, ale że jest w drodze. Wasza parafia jest ciągle wspólnotą drogi. Wiele rzeczy już się na tej drodze dokonało i dzisiaj za to Bogu dziękujemy, ale proszę nie zatrzymujmy się, idźmy dalej, otwórzmy nasze serca na to do czego dobry Bóg zaprasza, podejmijmy to i idźmy dalej – mówił bp Bryl. 

Do jubileuszu parafii wierni przygotowali się poprzez misje, które głosił o. dr Dariusz Sambora OFM, wicekomisarz Ziemi Świętej.

Kościół NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim jest obecnie najstarszą w całości zachowaną budowlą w mieście. Został wybudowany w latach 1777-1778 przez ewangelików.

Po II wojnie światowej, 26 lipca 1945 r., zbór ewangelicki przekazano w zarząd i użytkowanie (wraz z przynależnymi budynkami) katolikom, czyli parafii pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika. Stał się wtedy kościołem filialnym fary. Przystosowano go do odprawiania liturgii rzymskokatolickiej i 4 grudnia poświęcono. Równocześnie otrzymał wezwanie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Do 1950 r. pełnił on funkcję świątyni garnizonowej dla stacjonującego w Ostrowie wojska.

W ołtarzu głównym umieszczono wtedy figurę Maryi Niepokalanie Poczętej z Lourdes, która znajdowała się przed II wojną światową w wojskowej kaplicy przy ul Kościuszki i została ocalona w czasie okupacji. Jest ona do dzisiaj w ołtarzu głównym.

Od 1950 do 1959 r. świątynia spełniała funkcję kościoła szkolnego dla młodzieży uczącej się w Ostrowie. Istniał tu też ośrodek dla głuchoniemych prowadzony przez ks. Antoniego Pietrzykowskiego.

3 maja 1959 r. kościół stał się świątynią ośrodka duszpasterskiego, który powołał do istnienia metropolita poznański abp Antoni Baraniak. Jego rektorem ustanowił ks. Mieczysława Kutznera, od 1950 r. wikariusza fary, prefekta w kilku szkołach i kierownika Konwiktu Arcybiskupiego.

1 czerwca 1974 r. metropolita poznański erygował parafię pw. NMP Królowej Polski, a jej pierwszym proboszczem ustanowił ks. Mieczysława Kutznera, który pełnił tę funkcję do 1991 r. Kolejnym proboszczem był ks. kan. Michał Milewski. Od 2016 r. proboszczem jest ks. prał. dr Zbigniew Cieślak, obecnie także wikariusz biskupi.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia: Renata Jurowicz/Opiekun