Bp Bryl konsekrował kościół Zwiastowania NMP
04 października 2022
Bp Bryl konsekrował kościół Zwiastowania NMP

- Niech ta świątynia będzie dla nas przypomnieniem, że to wszystko co dzieje się tutaj na ziemi jest naszą drogą do nieba – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas uroczystości konsekracji kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kaliszkowicach Kaliskich.

W homilii biskup kaliski dziękował Bogu za kapłanów i wiernych, którzy na przestrzeni 70 lat dbali o rozwój parafii i świątynię. – Chcemy wspominać czas tych 70 lat i Bogu dziękować za to, że wasza parafia rozwijała się i rosła, a owocem tego jest ten piękny kościół oraz otoczenie, cmentarz, kaplica, plebania, ale obok tych materialnych spraw najważniejsza jest wspólnota ludzi, którzy wierzą w Pana Boga i razem chcą wyznawać tę wiarę – powiedział celebrans.

Podkreślał, że poprzez konsekrację ta świątynia zostaje całkowicie oddana Panu Bogu. - Ten dom ma nam wszystkim przypominać, że Pan Bóg jest z nami w naszych dolach i niedolach. We wspólnocie Kościoła Chrystus jest prawdziwie obecny i On ten Kościół prowadzi mimo naszych różnych słabości i ludzkich niedoskonałości. Wierzymy, że Pan Jezus jest z nami szczególnie w Eucharystii – zaznaczył kaznodzieja. Akcentował, że parafia to wspólnota ludzi, którzy razem modlą się. - Bardzo chciałbym prosić, by modlitwa w waszym kościele była piękna, godna, szczególnie każda Msza św. Bardzo proszę księdza proboszcza, ministrantów, lektorów, pana organistę i inne osoby zaangażowane, żeby dbały, by liturgia była tutaj zawsze godnie sprawowana. Was, drodzy parafianie chciałbym zaprosić, żeby w tę liturgię włączać się całym sercem, bo przecież nie chodzi o to, żeby tu w kościele godzinkę odsiedzieć, tylko o to, by mogło dokonać się spotkanie serca – wskazał hierarcha. Prosił parafian, aby ta świątynia nigdy nie była pusta. - Jakże to poruszające, że wasza świątynia jest taka piękna, odnowiona. Niech to będzie zaproszeniem do pięknej postawy ducha. Niech te piękne mury nastrajają nas wszystkich na to niezwykłe spotkanie z Panem, który przychodzi i jest blisko nas. Zadbajmy proszę o to, aby ten kościół nigdy nie był pusty – mówił bp Bryl. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się m.in. ks. Szymon Grzeszkiewicz, proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Kaliszkowicach Kaliskich, poprzedni proboszczowie ks. prał. Stanisław Szymański i ks. kan. Grzegorz Klapa, duchowieństwo, licznie zgromadzeni parafianie. Pierwsze wzmianki o Kaliszkowicach pochodzą już z XIII w. Wchodziły one wtedy w skład parafii w Kotłowie. Po II wojnie światowej podjęto działania zmierzające do utworzenia samodzielnej parafii. Ich zwieńczeniem był dekret abp. Walentego Dymka ustanawiający parafię pw. Zwiastowania NMP, 1 października 1952 r. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został ks. Feliks Nowicki. Kolejni proboszczowie to: ks. Marian Kozłowski i ks. Stefan Stachowiak. Rozbudowy świątyni, którą ukończono w 1992 r. podjął się ks. Stanisław Szymański. Z kolei ks. Grzegorz Klapa zbudował dzwonnicę i kaplicę przedpogrzebową. Od 2013 r. proboszczem jest ks. Szymon Grzeszkiewicz, który m.in. zadbał o nowy ołtarz i ambonę.

 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI