TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Bp Bryl poświęcił celę św. o. Maksymiliana Kolbe 09.10.2021

Bp Bryl poświęcił celę św. o. Maksymiliana Kolbe 09.10.2021

- Potrzebujemy ludzi wykształconych w naszej ojczyźnie, ale potrzebujemy także ludzi wrażliwych, gotowych do niesienia pomocy innym - mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla z okazji obchodów 100-lecia I LO w Ostrzeszowie. Biskup kaliski poświęcił Izbę Pamięci z celą św. o. Maksymiliana Kolbe, który od 9 listopada do 8 grudnia 1939 r. wraz z 33 braćmi zakonnymi z Niepokalanowa przebywał w obozie jenieckim znajdującym się w budynku szkoły.

W homilii celebrans podkreślał, że w szkole najważniejszy jest konkretny człowiek. - W szkole uczymy się humanizmu. To jest bardzo ważne, żeby wasza szkoła promieniowała duchem szacunku do każdego człowieka – powiedział bp Bryl.

Przekonywał, że obok wiedzy ważna jest formacja etyczna uczniów. - Bardzo potrzebujemy ludzi wykształconych w naszej ojczyźnie, ale potrzebujemy także ludzi wrażliwych, gotowych do niesienia pomocy innym. Wychowujmy proszę wrażliwych ludzi, którzy myślą nie tylko o sobie, ale są gotowi do tego, żeby zostawić siebie i pójść innym z pomocą. To bardzo ważne we współczesnych czasach – stwierdził kaznodzieja. Zaznaczył, że w wychowaniu młodych ważna jest też troska o ich rozwój duchowy. Dbajmy proszę o to, aby pomagać młodym ludziom otwierać się na Pana Boga – mówił biskup kaliski. Podkreślał, że szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie uczą się kultury, spotkania i dialogu. - Papież Franciszek często mówi o tym, żeby „wszelkie społeczności stawały się miejscami spotkania i dialogu”, a szkoła jest takim miejscem. Ważny jest przekaz wiedzy, ale proszę zatroszczmy się też o styl spotykania się ludzi – powiedział bp Bryl. 
Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Paweł Maliński, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, salezjanin ks. Jarosław Pizoń, przełożony zakonny Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu, salezjanin ks. Władysław Kozera. Po Mszy św. w budynku I LO otwarto Izbę Pamięci z celą św. Maksymiliana Kolbe, którą poświęcił bp Damian Bryl. O szczegółach pobytu o. Kolbe w obozie jenieckim w Ostrzeszowie od 9 listopada do 8 grudnia 1939 r. opowiedział ks. kan. Paweł Maliński.

Szkoła powstała w 1920 r. Początkowo mieściło się tu Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne. W latach 1932-1939 działało Gimnazjum Salezjańskie. Mury tego gmachu pamiętają lata okupacji hitlerowskiej. W budynku szkoły mieścił się wtedy obóz jeniecki, w którym krótko przebywał o. Maksymilian Maria Kolbe. Zginęli tutaj więźniowie różnych narodowości, a przede wszystkim Norwegowie. Po wojnie wznowiono działalność Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego, które zostało zlikwidowane w 1954 r. 1 września 1959 r. rozpoczęło funkcjonować I Liceum Ogólnokształcące. 11 listopada 1978 r. dokonano aktu nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, a 10 listopada 1986 r. nastąpiło wręczenie sztandaru szkoły. 17 listopada 1989 r. odbyło się spotkanie z byłymi jeńcami więzionymi w budynku szkoły. W 2005 r. św. o. Maksymiliana Kolbe ustanowiono duchowym patronem szkoły.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Powrót do listy