TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Bp Bryl poświęcił Dzienny Dom Seniora

Bp Bryl poświęcił Dzienny Dom Seniora

Biskup kaliski Damian Bryl poświęcił Dzienny Dom Senior utworzony w Domu Katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Do placówki będzie uczęszczać 45 mieszkańców miasta.

Dzienny Dom Senior w Ostrowie Wielkopolskim powstał w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. Ta inwestycja kosztowała 1,5 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Parter budynku Domu Katechetycznego został całkowicie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Placówka będzie zapewniać możliwość pobytu dziennego, co najmniej 8 godzin od poniedziałku do piątku. Centrum zapewniać będzie również możliwość spożycia ciepłego posiłku. Seniorzy będą mogli korzystać z jadalni z funkcją sali spotkań, sali aktywności wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń, pomieszczenia klubowego wyposażonego w biblioteczkę, sprzęt RTV i komputery, pomieszczeń do terapii indywidualnej i do odpoczynku z miejscami do leżenia, pokoju opieki pielęgniarskiej, łazienek przystosowanych do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami, pomieszczeń kuchennych umożliwiających podgrzanie posiłków. Realizacja zadania była możliwa dzięki współpracy z ks. prał. Witoldem Szalą, proboszczem parafii św. Antoniego. Parter budynku został udostępniony miastu w ramach umowy bezpłatnego użyczenia.

- Będzie to miejsce nie tylko integracji i opieki nad seniorami, ale przede wszystkim będzie tu także świadczona opieka pielęgniarska, rehabilitacyjna i fizjoterapeutyczna. Czujemy się odpowiedzialni wobec pokolenia, które budowało Ostrów Wielkopolski i chcemy zapewnić im bezpieczną jesień życia – powiedziała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W swoim wystąpieniu biskup kaliski podkreślił, że dzięki współpracy rządu, samorządu i parafii udało się stworzyć takie piękne dzieło. 

- Chciałbym zaprosić, aby to miejsce stało się takim miejscem, w którym będziemy mogli doświadczać kultury troskliwości, o której tak wiele mówi nam dzisiaj papież Franciszek. Fundamentem tej kultury jest dostrzeżenie godności każdego człowieka – mówił bp Bryl.

W liście skierowanym na uroczystość otwarcia Dziennego Domu Senior + Minister Rodziny i Polityki Społecznej przypomniała, że w Ostrowie Wielkopolskim działają 3 takie placówki, w powiecie ostrowskim – 8, a w Wielkopolsce – 84. – Wszelkie działania na rzecz seniorów zarówno rządu, samorządu jak i organizacji pozarządowych mają jeden cel, czyli poprawić jakość życia najstarszego pokolenia. To dla nich z wdzięczności za wychowanie nas, w podziękowaniu za dobro, troskę o nas i naszą ojczyznę podejmujemy stałe wysiłki, żeby czuli się w naszej wspólnocie bezpieczni, potrzebni, otoczeni opieką – napisała Marlena Maląg. List odczytał dyrektor Gabinetu Minister Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Trybek.

W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji związanych z polityką senioralną i seniorzy.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja z wydarzenia dostępna na stronach Radia Rodzina i KAI

 

Powrót do listy