Bp Buzun poświęcił odnowione pomieszczenia służące Hospicjum św. Józefa
13 czerwca 2024
Bp Łukasz Buzun poświęcił wyremontowane pomieszczenia magazynowe i biurowe w podziemiach kościoła św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim służące Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”, które powstało 23 lata temu, aby odwiedzać w domach chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
Bp Buzun poświęcił odnowione pomieszczenia służące Hospicjum św. Józefa

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” powstało z inicjatywy trzech ostrowskich lekarek: Marii Owczarek, Beaty Malinowskiej, Marii Tomalik oraz kapłana z klasztoru pasjonistów o. Mariusza Ratajczyka w 2001 r. Pierwszą siedzibą stowarzyszenia był klasztor pasjonistów w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego.

- Od początku najważniejszym zadaniem hospicjum było pozyskanie chętnych do pomocy i opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej, którzy ostatni okres życia i chorowania spędzać będą poza szpitalem, w domu – powiedziała KAI Irena Kasprzak, pierwsza prezes Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”.

Od 2002 r. Hospicjum św. Józefa należy do Forum Hospicjów Polskich i wolontariusze uczestniczą w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach podnosząc swą wiedzę i umiejętności dla dobra chorych. 

W 2006 r. Towarzystwo otrzymało Certyfikat Jakości Świadczonej Posługi Charytatywnej na rzecz chorych nadany przez Zarząd Forum Hospicjów Polskich. 

Od 2007 r. dzięki przychylności ks. inf. Tadeusza Szmyta, ówczesnego proboszcza, siedziba mieściła się w budynku Domu Katechetycznego przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a w podziemiach świątyni znajdował się magazyn i wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. 

Obecnie dzięki wsparciu proboszcza parafii św. Antoniego ks. prał. Witolda Szali wyremontowano pomieszczenia w podziemiach kościoła.

W swoim słowie bp Łukasz Buzun podziękował osobom zaangażowanym w niesienie pomocy ludziom chorym, zwłaszcza na nowotwory. - Cieszę się, że są osoby od długiego czasu zaangażowane w towarzyszenie i wsparcie w sytuacjach trudnych chorych, którzy potrzebują obecności drugiego człowieka, szczególnie w chwili choroby, cierpienia, osamotnienia. To jest piękna posługa w tym mieście, która wpisuje się w zamysł Pana Jezusa: „abyście jedni drugich brzemiona nosili”, a tych brzemion w miarę upływu lat jest sporo, dlatego potrzeba takich osób – stwierdził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych.

Domowa opieka hospicyjna jest wszechstronną opieką nad osobami ciężko chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej i ich rodzinami, w której zakończono już leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby. 

- Wolontariusze medyczni i niemedyczni są osobami przygotowanymi do trwania przy terminalnie chorym aż po kres jego życia. Wspólnie niosą bezinteresowną pomoc choremu i jego rodzinie. Są to ludzie wielu profesji i w różnym wieku, ale o wielkim sercu – zaznaczyła Alicja Tomczak-Kowalska, prezes Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”.

W ramach działalności Hospicjum św. Józefa organizowane są szkolenia, konferencje, zebrania formacyjne dla członków, wolontariuszy i osób zainteresowanych opieką nad terminalnie chorym. 

Dzięki ofiarności społeczeństwa Ostrowa Wielkopolskiego i okolicy, Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też życie”, dotacji z Urzędu Miejskiego Hospicjum św. Józefa dysponuje sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym, który bezpłatnie jest wypożyczany. - Są to m.in. łóżka rehabilitacyjne z silnikiem elektrycznym, materace odleżynowe, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, balkoniki, chodziki, kule, nadstawki sedesowe, koncentratory tlenu, lampy „Bioptron”, inhalatory. Ze sprzętu rocznie korzysta ok. 300 chorych – podkreśliła prezes.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” podejmuje działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy młodzieżowych, przybliżając im poprzez spotkania i pogadanki tematykę idei opieki hospicyjnej i wolontariatu. - Współpracujemy z wolontariatem młodzieżowym i dziecięcym szkół i przedszkoli z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Młodzież i dzieci aktywnie uczestniczą w organizowanych przez nas akcjach, koncertach, konferencjach, konkursach takich jak „Pola Nadziei”, „Niedziela Żonkilowa”, Koncerty Charytatywne „Otwarte serca”. Efektem naszej współpracy ze szkołami i instytucjami są coraz liczniej powstające rabaty żonkilowe – wyjawiła Irena Kasprzak.

Obecnie członkowie Hospicjum św. Józefa poszukują wolontariuszy chcących zaangażować się w towarzyszenie osobom chorym w ich domach. 

W planach jest zorganizowanie we wrześniu szkolenia, podczas którego będzie można zapoznać się z zagadnieniami związanymi z opieką nad chorymi w okresie paliatywnym.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Zdjęcia: Renata Jurowicz/Opiekun