25 lat Akcji Katolickiej w Pleszewie
22 października 2023
- Wiara w Pana Boga nie odciąga nas od zaangażowania w życie na tym świecie, od zaangażowania rodzinnego, społecznego, gospodarczego. My ludzie wierzący chcemy żyć na tym świecie w duchu Ewangelii– mówił biskup kaliski Damian Bryl, który w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pleszewie przewodniczył Mszy św. w intencji członków Akcji Katolickiej z parafii św. Floriana w obchodzącej 25. rocznicę powstania.
25 lat Akcji Katolickiej w Pleszewie

W homilii celebrans akcentował, że człowiek wierzący na co dzień powinien żyć Ewangelią. – Ważne jest, abyśmy w naszych zaangażowaniach gospodarczych, społecznych pytali nie tylko o jakąś efektywność, ale pytali także o to, czy te kroki, które podejmujemy są zgodne z Ewangelią, są zgodne z tym, co Pan Jezus naucza? Trzeba nam wracać do tego podstawowego kryterium, żeby nasze życie było spójne, żeby nie było rozejścia wyznawanej wiary i naszych codziennych wyborów – zaznaczył bp Bryl.

Zwracając się do członków Akcji Katolickiej wskazał na trzy obszary zaangażowania i prosił, aby dalej trwali w tym duchu. - Proszę dbajcie nadal o formację, o pogłębienie życia duchowego, ale także intelektualnego członków waszej Akcji Katolickiej. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie w życie parafii poprzez różne inicjatywy. To jest piękny, dobry wkład w życie wspólnoty parafialnej. Podejmujcie dalej te inicjatywy – powiedział kaznodzieja. 

Dziękował także za zaangażowanie ogólnodiecezjalne. – W wielu miejscach naszej diecezji spotykamy się, rozmawiamy, razem modlimy, ale też podejmujemy różne inicjatywy, które służą zaniesieniu dobrej nowiny w życie kulturalne, społeczne – wskazał hierarcha.

Przytoczył kilka zasad Jana Pawła II, którymi powinni kierować się zrzeszenia osób świeckich w Kościele.

Pierwsza z nich to stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości. - Drodzy członkowie Akcji Katolickiej dbajcie o wasz wzrost w świętości i pomagajcie księdzu proboszczowi, animujcie życie wokół parafii, żeby inni także w świętości mogli wzrastać – zaznaczył biskup kaliski.

Jako drugą zasadę podał odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej. - Żyjemy w świecie wielu myśli, ideologii, pojęć. My ludzie wierzący ciągle musimy wracać do Ewangelii, do tego, czego naucza nas Kościół. Chciałbym razem z wami modlić się o taką twórczą wierność w nauczaniu Kościoła i wierność Ewangelii – podkreślił duchowny.

Wskazał, że trzecia zasada to świadectwo trwałej i autentycznej komunii, czyli troska o jedność w ramach wspólnoty. - Mamy różne myśli, czasami różne wyobrażenia, ale w środku zawsze musi stać Jezus, którego razem szukamy, dla którego czasami jesteśmy gotowi zrezygnować z naszych pomysłów, które nie budowałyby ducha jedności – przekonywał celebrans.

Zaznaczył, że kolejna zasada to zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji. - Troszczmy się o tych, którzy są blisko Pana Jezusa, pogłębiajmy ich wiarę, ale miejmy taką dobrą wrażliwość, aby wyjść i zanieść Ewangelię tym, którzy o Chrystusie nie słyszeli albo zobojętnieli – powiedział kaznodzieja.

Ukazał, że piątym kryterium jest zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności. – Promieniujcie proszę nie tylko na cały Pleszew, ale jeszcze dalej, żeby wnosić tam dobrego, ewangelijnego ducha – mówił bp Bryl.

Akcja Katolicka w parafii św. Floriana w Pleszewie powstała 18 czerwca 1998 r. jako pierwsza w diecezji kaliskiej. Została powołana przez ówczesnego proboszcza ks. kan. Józefa Maciołka. Jej pierwszym prezesem był Zbigniew Komorski. Od 2014 r. funkcję tę pełnił Andrzej Krajewski, a od ośmiu lat prezesem jest Danuta Szyszka. Parafialnym asystentem był proboszcz ks. kan. Tadeusz Pietrzak, a od 2018 r. jest nim ks. kan. Krzysztof Guziałek, obecny proboszcz parafii św. Floriana w Pleszewie. Parafialny oddział Akcji Katolickiej skupia w swoich szeregach 21 osób.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI