Dekret Biskupa Kaliskiego Zasady organizacji formacji stałej kapłanów w Diecezji Kaliskiej
01 lipca 2022