Dekret zezwalający na binację w każdy pierwszy czwartek miesiąca
16 września 2021

W nawiązaniu do dekretu Biskupa Kaliskiego z dnia 12 listopada 1992 roku o Mszach binowanych i trynowanych, niniejszym, na podstawie kan. 905 S 2 KPK, zezwalam na jedną binację dla każdego kapłana w każdy pierwszy czwartek miesiąca, jeśli intencją Mszy świętej będzie prośba o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

                                                                                                                                                         Bp Damian Bryl

                                                                                                                                                         Biskup Kaliski

ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii