TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

DIECEZJALNE ZEBRANIE PRESYNODALNE - ZAKOŃCZENIE DIECEZJALNEGO ETAPU SYNODU KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU: KOMUNIA, UCZESTNICTWO I MISJA

DIECEZJALNE ZEBRANIE PRESYNODALNE - ZAKOŃCZENIE DIECEZJALNEGO ETAPU SYNODU KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU: KOMUNIA, UCZESTNICTWO I MISJA

- Doświadczenie tych spotkań synodalnych to doświadczenie wspólnej troski o Kościół, także wspólnego mierzenia się z tym, co jest trudne w naszych wspólnotach, ale z miłością, z pragnieniem szukania dobra, szukania dobrych rozwiązań - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu w ramach podsumowania etapu diecezjalnego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. 
Przed Mszą św. sprawozdanie z prac Diecezjalnego Zespołu Synodalnego przedstawił ks. Witold Kałmucki, który zaznaczył, że realizacja drogi synodalnej rozpoczęła się od powołania przez biskupa kaliskiego 17 października 2021 r. Diecezjalnego Zespołu Synodalnego.  
– W skład zespołu weszły osoby, którym zależy na Kościele, które szczerze szukają prawdy o nim. Każdy z członków zespołu ma własne doświadczenie wiary i przynależności do Kościoła. Pracę zespołu rozpoczęliśmy od podzielenia się odpowiedzią na pytanie „jak wygląda nasza wspólna droga?”. Pierwszym naszym odkryciem było przekonanie, że choć nie wszyscy znaliśmy się wcześniej to doświadczyliśmy bliskości rozmawiając o wierze i Kościele. Szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że rozmowa o Kościele to nie narzekanie i krytykanctwo, ale rzetelne szukanie narzędzi, aby wydobyć prawdę – zaznaczył przewodniczący Diecezjalnego Zespołu Synodalnego.  
Zespół miał za zadanie przygotowanie materiałów, które były pomocą w przeżywaniu synodu. Kolejnym ważnym etapem było przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów parafialnych i wspólnotowych, które odbyły się w czterech miejscach diecezji. Każda parafia została zobowiązana do wyznaczenia parafialnego koordynatora prac synodalnych. W sumie w spotkaniach uczestniczyło 177 przedstawicieli. 
- Syntezy napłynęły z 128 parafii i wspólnot. Bardziej szczegółowe wnioski zostaną zawarte w syntezie diecezjalnej. Już dziś wiemy, że niektóre parafie zdecydowały się, aby spotkania w tej formie na stałe wpisać w rytm pracy duszpasterskiej. Tak też widzimy naszą dalszą pracę jako zespół synodalny – podkreślił ks. Kałmucki. Świadectwami przeżywania synodu podzielili się także parafialni koordynatorzy. W homilii biskup kaliski dziękował osobom, które zaangażowały się w prace synodalne. - Bardzo dziękuję wam drodzy, że byliście koordynatorami, animatorami tych spotkań. Chciałbym dzisiaj wyrazić szacunek i wdzięczność wobec każdej i każdego z was, że podjęliście tę drogę. Pięknym doświadczeniem jest to, że w synodzie uczestniczyło tak wiele parafii i wspólnot, ale trochę smutnym jest to, że niektórzy nie podjęli tego doświadczenia – powiedział celebrans. Zachęcał wiernych, aby to doświadczenie synodu stało się stylem życia wspólnot. - Doświadczenie tych spotkań synodalnych to doświadczenie wspólnej troski o Kościół, także wspólnego mierzenia się z tym, co jest trudne w naszych wspólnotach, ale z miłością, z pragnieniem szukania dobra, szukania dobrych rozwiązań – przekonywał kaznodzieja. Prosił koordynatorów, aby promieniowali dobrym stylem życia na innych. - Troszczmy się o jakość naszych wspólnot, żeby razem zanieść dobrą nowinę światu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego. Powiedzmy innym jak wielką rzeczą jest być blisko Jezusa, jak piękną rzeczą jest być w Jego Kościele. Radość dzielona jest zawsze podwójną radością – mówił bp Bryl. 
Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali biskup pomocniczy Łukasz Buzun, ks. prał. Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi,  
ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Witold Kałmucki, przewodniczący Diecezjalnego Zespołu Synodalnego, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry i inni kapłani. Ogólnoświatowe wydarzenie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie do października 2023 r.  

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 


 

Powrót do listy