Diecezjalni referenci
03 lutego 2020

Diecezjalni referenci: 

ds. ekumenizmu: ks. proboszcz Antoni Wita FDP 
ds. misji: ks. mgr lic. Piotr Przybył 
ds. trzeźwości: ks. prałat Wiesław Kondratowicz 
ds. sztuki i budownictwa sakr.: ks. kanonik Jakub Piotrowski 
ds. środków społ. przekazu: ks. prałat Leszek Szkopek 
ds. powołań: ks. dr Waldemar Graczyk