Dokument Przygotowawczy Synodu o synodalności
04 lutego 2022
Sekretariat generalny Synodu przekazał tekst przygotowawczy i Vademecum ukierunkowujące drogę Synodu na temat synodalności, który zostanie otwarty w Rzymie 9-10 października, a w Kościołach lokalnych 17 października, i zakończy się zgromadzeniem w Rzymie w 2023 roku.
Dokument Przygotowawczy Synodu o synodalności