Komisja Duszpasterstwa Rodzin
05 lutego 2020

Przewodniczący: 
ks. prałat mgr lic. Leszek Szkopek
Z-ca przewodniczącego: 
ks. mgr Rafał Lubryka
Członkowie: 
ks. kanonik  dr Jarosław Powąska 
mgr Jolanta Siwak, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego