TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Dyrektor Caritas Polska na spotkaniu referentów ds. charytatywnych

Dyrektor Caritas Polska na spotkaniu referentów ds. charytatywnych

Ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska mówił o działaniach Caritasu w Polsce i za granicą podczas spotkania dekanalnych referentów ds. charytatywnych z diecezji kaliskiej. W spotkaniu uczestniczył biskup kaliski Damian Bryl, który przekonywał, że pomoc potrzebującym jest jednym z istotnych wymiarów życia każdej wspólnoty parafialnej.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Caritas Diecezji Kaliskiej dekanalni referenci ds. charytatywnych mogli zapoznać się z działalnością poszczególnych placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Na terenie diecezji kaliskiej są punkty wydawania żywności, punkty wydawania  sprzętu medycznego i rehabilitacynego, schroniska dla kobiet z dziećmi w ciężkiej sytuacji, schroniska dla mężczyzn, dom dziecka, dom pomocy społecznej, świetlice i miejsca terapii zajęciowej, stacja opieki i inne placówki niosące pomoc potrzebującym.

Podczas spotkania podane zostały informacje na temat budowy przez Fundację „Mocni Miłością” Domu św. Matki Teresy z Kalkuty dla przewlekle chorych. W swoim wystąpieniu biskup kaliski Damian Bryl podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w Caritas Diecezji Kaliskiej za niesienie pomocy potrzebującym. Akcentował, że pomoc potrzebującym jest jednym z istotnych wymiarów życia  każdej wspólnoty Kościoła. - Jako ludzie wiary żyjący we wspólnotach kościelnych nie możemy stracić wrażliwości na pomoc potrzebującym – podkreślał duchowny. Zaznaczył, że działalność Caritas trzeba widzieć na trzech poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Zachęcał, aby w każdej parafii działał parafialny zespół Caritas, wokół którego będą skupiać się także młodzi ludzie. Podkreślał, że kolejnym zadaniem jest tworzenie i rozwijanie szkolnych kół Caritas. - Młodzież dzisiaj jest bardzo ofiarna i gotowa do pomocy – stwierdził bp Bryl.

Z kolei ks. Marcin Iżycki wskazywał na działalność Caritas Polska. Zaznaczył, że Caritas działa nie tylko w Polsce, ale także w 40 krajach na świecie. - Caritas Polska zbiera środki na akcje związane z różnymi kryzysami humanitarnymi. Muszę podkreślić, że ofiarność Polaków jest bardzo duża – powiedział dyrektor Caritas Polska. Wymienił najważniejsze projekty i programy realizowane przez Caritas Polska w naszym kraju dodając, że jest ich ponad 30. Prosił dekanalnych referentów ds. charytatywnych, aby zadbali o to, by w każdej parafii w diecezji kaliskiej działał zespół Caritas. W spotkaniu uczestniczyli ks. Piotr Kowalek, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej i ks. Łukasz Skoracki, zastępca dyrektora.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI Kalisz

Powrót do listy