TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Dyspensa Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej

Dyspensa Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam od dnia 9 sierpnia br. (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym parafii znajdujących się w granicach powiatu ostrzeszowskiego.

Dyspensa jest ważna przez cały czas trwania stanu takiego zagrożenia epidemiologicznego.

Wierni pozostałych parafii mogą korzystać z dyspensy na warunkach określonych przez Biskupa Kaliskiego w dekrecie z dnia 29 maja br. (l.dz. 849/2020).

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej

 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 7 sierpnia 2020 roku
Adm.Ap.-25/2020

Powrót do listy