Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia 2021 r.
13 stycznia 2021
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia 2021 r.

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia 2021 r. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.


+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej
 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii 

Kalisz, dnia 11 stycznia 2021 roku