TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Dzień Dobra - Caritas Diecezji Kaliskiej

Dzień Dobra - Caritas Diecezji Kaliskiej

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego z okazji patronalnego święta Caritas w całej Polsce będziemy obchodzić Dzień Dobra. Jest to dobra okazja, aby przypomnieć działania prowadzone przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

Bogu dziękujemy za Caritas w naszej diecezji, za te ważne dzieła podejmowane w służbie ubogim, starszym, osobom, które są w trudnej sytuacji. To jest ważna pomoc dla tych, którym jest ciężko. Dziękujemy też, że Caritas ciągle przypomina nam o tym, że jako ludzie wiary musimy być otwarci na potrzebujących – powiedział bp Damian Bryl w rozmowie z KAI.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się do poszczególnych placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Kaliskiej. 

Wśród nich są: Kaliski Dom Opieki w Kaliszu, świetlica socjoterapeutyczna „Samarytanin” w Kaliszu, Dom Pomocy Społecznej w Złoczewie, Ostrowskie Centrum Pomocy w Ostrowie Wielkopolskim, Stacja Opieki w Ostrowie Wielkopolskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Schronisko dla mężczyzn w Słupi pod Kępnem, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim, Dom dla matek z dziećmi w Dobieszczyźnie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pascha” w Przedborowie, Spółdzielnia Socjalna „Imbir” w Kaliszu (tel. 509 537 534), Spółdzielnia Socjalna „Jaśmin” w Słupi pod Kępnem, Schronisko dla mężczyzn „Dom Bartymeusza” w Domaniewie. 

W diecezji kaliskiej powstało wiele Szkolnych Kół Caritas, które angażują się w akcje prowadzone przez Caritas, ale także podejmują własne działania na rzecz pomocy ludziom starszym, chorym czy poszkodowanym przez sytuacje losowe. Bardzo ważną rolę spełniają Parafialne Zespoły Caritas, które udzielają konkretnej pomocy osobom w trudnej sytuacji zamieszkującym na terenie parafii.

W ostatnim czasie Caritas Diecezji Kaliskiej bardzo mocno zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do ośrodków przyjęto ponad 220 osób przybywających z kraju dotkniętego wojną. Głównie są to matki z dziećmi. 

- Codziennie wydajemy gorące posiłki, paczki z żywnością, a także niezbędne produkty sanitarne i ubrania w siedzibie przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu. Oferujemy także pomoc w nauce i aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci ukraińskich w świetlicy Samarytanin, tam też prowadzone są lekcje języka polskiego. Raz w tygodniu można skorzystać z pomocy lekarza. Istnieje także możliwość umówienia się z prawnikiem – tłumaczy ks. Piotr Kowalek, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej. 

Duchowny dodaje, że wspólnie z harcerzami udało się zorganizować kilka transportów medycznych do szpitala na Ukrainę. W punktach Caritas ciągle zbierana jest żywność, produkty higieniczne i medyczne, a także ubrania. Ponadto Caritas Diecezji Kaliskiej koordynuje na poziomie diecezjalnym przyjęcie i skierowanie uchodźców z Ukrainy do parafii czy osób, które zgłosiły chęć przyjęcia do swoich domów. Centralne obchody „Dnia Dobra” w diecezji kaliskiej będą miały miejsce w hali „Arena” w Ostrowie Wielkopolskim w ramach tryptyku „Jak wygrać życie”. Przygotowano także inne inicjatywy, m.in. Dzień Otwartych Drzwi w ośrodku Caritas w Słupi pod Kępnem, śniadanie wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Pascha” w Przedborowie.

Została uruchomiana strona dziendobra.pl na której można wesprzeć finansowo Dom Samotnej Matki w Dobieszczyźnie prowadzony przez Caritas naszej diecezji.  

 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

 

Powrót do listy