DZIEŃ DOBRA w święto Miłosierdzia Bożego
19 listopada 2021

Czcigodni Księża Dyrektorzy, Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją o wspólnych obchodach Niedzieli Miłosierdzia Bożego - Dnia Dobra i w nawiązaniu do prezentacji przedstawionej podczas ostatniego Zgromadzenia Dyrektorów Caritas Diecezjalnych, zwracam się z prośbą o rozpoczęcie rekrutacji uczestników tego projektu.

  1. Pierwszym krokiem do wspólnego przygotowania Dnia Dobra jest zarejestrowanie zespołów wolontariuszy, które zdecydują się utworzyć Bijące Serca na swoim terenie.
  2. W tym celu proszę o rozesłanie zaproszenia do rejestracji, wraz z załączonymi plikami, do wszystkich koordynatorów wolontariatu, opiekunów SI<C, liderów PZC, CWC, animatorów Laudato si, koordynatorów programów żywnościowych, placówek Caritas (WTZ, świetlic środowiskowych).
  3. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza na stronie www.dziendobra.pl
  4. Proszę o dokonywanie rejestracji do 21 listopada 2021 r. Po tym terminie rozpocznie się kolejny, zewnętrzny etap rejestracji. Pierwszy raport o ilości zgłoszeń w danej diecezji przedstawimy na początku grudnia.

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorką Dnia Dobra:

Edyta Foryś eforys@caritas.org.pl teł: 735255132

Z wyrazami szacunku

Ks. Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska