TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Formacja stała kapłanów w roku 2020/2021 - komunikat

I. FORMACJA DUCHOWA

 1. Rocznik I po święceniach:
 • udział w rekolekcjach prowadzonych przez ks. abpa Grzegorza Rysia (21, 22, 23 września 2020 r., godz. 20.00, Bazylika św. Józefa w Kaliszu).
 • 29 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19.30 w kościele w Granowcu.
 1. Roczniki II - III po święceniach - dwa razy w roku dzień skupienia w Seminarium Duchownym - (sobota 24 października 2020r., sobota 13 marca 2021r.)
 2. W ramach dekanatu kapłani przeżywają comiesięczne skupienie. Dekanalny Ojciec duchowny wraz z Księdzem Dziekanem uzgadnia termin i miejsce spotkania oraz odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie modlitewnego skupienia.
 3. Sprawę rekolekcji kapłańskich regulują postanowienia zawarte w I Synodzie Diecezji Kaliskiej: nr 261-267, str. 49-50. Nie dopuszcza się udziału w rekolekcjach poprzez dojeżdżanie na wybrane punkty programu!

Planowane terminy rekolekcji w WSD w Kaliszu: (rozpoczęcie godz. 20.00, zakończenie obiadem)

 • 29.06 (wtorek) - 2.07 (piątek) 2021 r. 
 • 22.08 (niedziela) - 25.08 (środa) 2021 r

II. FORMACJA TEOLOGICZNO – PASTORALNA

 1. Studium Pastoralne

Studium Pastoralne obowiązuje księży od II r. po święceniach i trwa 4 lata. 

Planowane terminy spotkań (Wyższe Seminarium Duchowne):

 • 27.02.2021 r., sobota od godz. 10.00
 • 17.04.2021 r., sobota od godz. 10.00
 • Udział w Sympozjum Józefologicznym (maj 2021 r. – dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Czwarty rok Studium jest prowadzony metodą tzw. ”warsztatów”, przygotowujących do pełnienia urzędu proboszcza. „Warsztaty” będą się odbywały w ramach wyżej przedstawionego planu zajęć Studium Pastoralnego.

Uwaga! Zabieramy ze sobą Liturgię Godzin.                                                                                           

III. EGZAMIN PROBOSZCZOWSKI

Po zakończeniu Studium Pastoralnego (posiadający licencjat z teologii po 5 latach kapłaństwa) przystępują do egzaminu proboszczowskiego. Egzamin proboszczowski jest wymogiem Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 521 § 3.

Termin: Prace pisemne oddajemy w Kurii do 31.05.2021r.

Egzamin ustny - 12.06.2021 r.

 

bp Łukasz Buzun
Wikariusz Generalny

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 14 września 2020 roku
L.dz. 1701/2020

 

Powrót do listy