Formatio Continua w roku 2021/2022
22 października 2021

1. FORMACJA DUCHOWA

Rocznik I po święceniach uczestniczy w Dniu skupienia cztery razy w roku w następujących terminach: 25.09.2021; 27.11.2021; 26.02.2022; 28.05.2022.

W ramach dekanatu kapłani przeżywają comiesięczne skupienie. Dekanalny Ojciec duchowny wraz z Księdzem Dziekanem uzgadnia termin i miejsce spotkania oraz odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie modlitewnego skupienia.

Dzień Świętości Kapłańskiej w katedrze kaliskiej i sanktuarium św. Józefa 25.04.2022r. od godz. 10.00 do 15.00.

Rekolekcje kapłańskie: WSD w Kaliszu:

 • 04.V11 (godz. 20.00) - 07.V11.2022r.
 • 25.V11 (godz. 20.OO)-28.V11.2022r.
 • 22. VIII (godz. 20.OO)-25.V111.2022r. Przedborów:
 • 14.X1- 17.X1.2022r.

Nie dopuszcza się udziału w rekolekcjach poprzez dojeżdżanie na wybrane punkty programu.

2. FORMACJA DUCHOWO - PASTORALNA

I. SPOTKANIA FORMACYJNE DLA KAPŁANÓW W REGIONACH

Tematyka spotkań:

 1. Eucharystia w Piśmie Świętym (fundament biblijny): ks. dr Krzysztof Kowalik
 2. Eucharystia niedzielna jako centrum życia parafialnego (teoria i praktyka, problemy w przeżywaniu Mszy świętej z racji pandemii, odnowa życia eucharystycznego, znaczenie adoracji Najświętszego Sakramentu): ks. dr Włodzimierz Guzik
 3. Eucharystia jako centrum życia kapłana (znaczenie, wartość, problemy w jej przeżywaniu, rutyna, ars celebrandi, przygotowanie dalsze i bliższe, życie eucharystyczne: por. List Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 r.): ks. dr Łukasz Pondel,
 4. Eucharystia — nadużycia w liturgii Mszy świętej: ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski.

  Miejsce i terminy spotkań — podano w komunikacie z dnia 16.09.2021 roku, l.dz. 2082/2021.

II. SPOTKANIA FORMACYJNE DLA WSZYSTKICH KSIĘŻY WIKARIUSZY

 1. Podział na trzy grupy:

Grupa I: roczniki po święceniach I — V; Grupa II: roczniki po święceniach VI — X; Grupa III: roczniki po święceniach od XI

Terminy spotkań :

30.10.2021 r. godz. 10:00 w Bukownicy - Grupa I

14.11.2021 r. godz. 16:00 w Bukownicy - Grupa II

11.12.2021 r. godz. 10:00 w Bukownicy - Grupa III

Udział w Sympozjum Józefologicznym (maj 2022 r. — dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Pozostałe terminy będą podane w takcie roku formacyjnego.

III. FORMACJA INTELEKTUALNA

Wykłady w formie multimedialnej (link do wykładu będzie rozsyłany za pomocą elektronicznej poczty kurialnej).

IV. EGZAMIN PROBOSZCZOWSKI

Do egzaminu proboszczowskiego mogą przystąpić Księża Wikariusze po piątym roku kapłaństwa

Egzamin proboszczowski jest wymogiem Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 521)

Termin: Prace pisemne należy złożyć w Kurii Diecezjalnej wraz z podaniem o odpuszczenie do egzaminu proboszczowskiego do końca 

16 maja 2022 r. Egzamin ustny odbędzie się 11 czerwca 2022r.