Rozpoczęła się Sesja Formatorów Seminaryjnych
08 lutego 2022
Rozpoczęła się Sesja Formatorów Seminaryjnych

Rozpoczęła się Sesja Formatorów Seminaryjnych 

Mszą św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka rozpoczęła się Kaliszu Sesja Formatorów Seminaryjnych. Główny temat obrad, które potrwają do środy 9 lutego to „Organizacja etapu propedeutycznego formacji seminaryjnej”.

Prymas Polski podkreślił, że celem trzydniowego spotkania w Kaliszu jest omówienie wskazań zapisanych w Drodze formacji prezbiterów w Polsce. - Spotykamy się już po raz trzeci. Poprzednie spotkania odbyły się w formie online, dlatego cieszę się, że tym razem rektorzy i formatorzy z naszych seminariów duchownych mogli przyjechać do Kalisza. W tym spotkaniu chodzi przed wszystkim o wymianę doświadczeń, o zobaczenie istotnych punktów, które w tym etapie formacyjnym są ważne, których nie możemy pomijać w kształtowaniu przyszłych prezbiterów – powiedział abp Wojciech Polak w rozmowie z KAI.

Duchowny zaznaczył, że zależy mu na tym, aby etap propedeutyczny był prowadzony w każdym seminarium. – Chcemy, aby we wszystkich seminariach w Polsce był etap propedeutyczny. Wprowadzamy to sukcesywnie w miarę naszych możliwości, ale są już różne doświadczenia w tym zakresie, np. kilkuletnie w Katowicach, Koszalinie czy innych miejscach, od ubiegłego roku w Kaliszu, ale są też seminaria, które jeszcze przygotowują się do wprowadzenia roku propedeutycznego. Mam nadzieję, że wszystko zmierza do tego, że będziemy już we wszystkich seminariach taki etap prowadzili – stwierdził Prymas. Akcentował, że taka formacja dzisiaj ma ogromne znaczenie, przed wszystkim w dojrzewaniu młodych mężczyzn do decyzji bycia kapłanem, która musi być podjęta świadomie i dobrowolnie. Wskazał, że oprócz etapu propedeutycznego bardzo ważny jest etap pastoralny. – Etap pastoralny domaga się większego opracowania i uwagi z naszej strony, dlatego, żeby ksiądz wchodził sukcesywnie, także w towarzyszeniu z innymi w tę posługę kapłańską, żeby dobrze mógł się w niej odnaleźć – powiedział przewodniczący Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Po Mszy św. odbyły się dwie debaty. – Pierwsza była poświęcona  ogólnej organizacji etapu propedeutycznego, chodziło o przedyskutowanie tematów, które są podstawowe przy planowaniu pierwszej organizacji ośrodka propedeutycznego w jednej diecezji albo takiego ośrodka jak jest w Kaliszu - dla dwóch lub więcej diecezji – zaznaczył ks. Tomasz Trzaskawka w rozmowie z KAI. Wskazał, że druga debata była poświęcona kwestiom formacyjnym.  – Dyskutowaliśmy o formacji ze szczególnym akcentem położonym na formację ludzką i formację duchową, dlatego że to są dwa najważniejsze nurty w etapie propedeutycznym – powiedział sekretarz Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia i ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie.

Dzień zakończyła modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

Jutro Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczyć będzie biskup kaliski Damian Bryl, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia („Droga formacji prezbiterów w Polsce”).

Wykłady wygłoszą: ks. Piotr Kot, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD, ks. Antonio Panaro, prefekt WSD Redemptoris Mater w Warszawie, ks. Tomasz Metelica, prefekt etapu propedeutycznego WSD w Legnicy, ks. Paweł Rybak, prefekt etapu propedeutycznego PWSD w Gnieźnie/Kaliszu, ks. Marek Panek, rektor WŚSD w Katowicach.

Sesja zakończy się w środę, 9 lutego Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja Radio Rodzina oraz KAI

Wprowadzenie do pierwszej debaty nt. „Podstawowe założenia dotyczące organizacji etapu propedeutycznego w ośrodkach diecezjalnych, międzydiecezjalnych i regionalnych” wygłosi ks. Rafał Borkowy, prefekt etapu propedeutycznego WŚSD w Katowicach. Temat drugiej debaty to „Specyfika programu wychowawczego na etapie propedeutycznym”. Wprowadzenia w temat dokona ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia.

Na wieczór zaplanowano dwie debaty. Wprowadzenie do pierwszej debaty nt. „Podstawowe założenia dotyczące organizacji etapu propedeutycznego w ośrodkach diecezjalnych, międzydiecezjalnych i regionalnych” wygłosi ks. Rafał Borkowy, prefekt etapu propedeutycznego WŚSD w Katowicach. Temat drugiej debaty to „Specyfika programu wychowawczego na etapie propedeutycznym”. Wprowadzenia w temat dokona ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia.

Dzień zakończy modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

Jutro Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczyć będzie biskup kaliski Damian Bryl, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia („Droga formacji prezbiterów w Polsce”).

Wykłady wygłoszą: ks. Piotr Kot, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD, ks. Antonio Panaro, prefekt WSD Redemptoris Mater w Warszawie, ks. Tomasz Metalica, prefekt etapu propedeutycznego WSD w Legnicy, ks. Paweł Rybak, prefekt etapu propedeutycznego PWSD w Gnieźnie/Kaliszu, ks. Marek Panek, rektor WŚSD w Katowicach.

Sesja zakończy się w środę, 9 lutego Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

- Celem trzydniowej sesji będzie wymiana doświadczeń dotyczących wprowadzania wskazań związanych z formacją kapłańską, które zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski. Kalisz jest tym miejscem, gdzie od października 2021 r. odbywa się etap wstępny formacji, który nakłada dokument Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia przyjęty 16 czerwca 2021 r., dlatego istnieje potrzeba spotkań przełożonych diecezji, w których rok propedeutyczny obowiązuje już od kilku lat, ale są też diecezje, które są przed wprowadzeniem etapu wstępnego formacji. Zatem ta sesja ma być z jednej strony zapoznaniem się z tematem okresu propedeutycznego, z drugiej wymianą spostrzeżeń oraz dyskusją – tłumaczy ks. Przemysław Tyblewski, prefekt etapu propedeutycznego ASD w Poznaniu/Kaliszu, koordynator spotkania w Kaliszu.

Duchowny dodaje, że czas propedeutyczny to wielka pomoc w dobrym wprowadzeniu kleryków do seminarium. 

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

ek/Kalisz