TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Zakończyła się Sesja Formatorów Seminaryjnych

Zakończyła się Sesja Formatorów Seminaryjnych

Zakończyła się Sesja Formatorów Seminaryjnych

Mszą św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem ks. dr. Piotra Kota, przewodniczącego Konferencji Rektorów WSD zakończyła się trzydniowa Sesja Formatorów Seminaryjnych, która odbyła się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. Głównym tematem obrad była „Organizacja etapu propedeutycznego formacji seminaryjnej”.

W homilii ks. Piotr Kot podkreślał, że kapłan ma mieć serce na wzór serca Bożego. – Kapłan musi kochać tak jak kocha Ojciec, być prawdziwym tak jak prawdziwy jest Ojciec. Jeśli takie będą serca kandydatów do kapłaństwa to nie będą musieli robić spektakularnych znaków, pijarowych akcji, ale ludzie będą przechodzili i będą mówili „ten człowiek, ten kapłan jest prawdziwie człowiekiem Boga” – mówił kaznodzieja.

Zachęcał uczestników sesji, aby zawierzyli się św. Józefowi. – Prośmy dzisiaj św. Józefa, żeby wyprosił dla nas łaskę najpierw zaangażowania się samemu w kształtowanie swojego wnętrza, a później łaskę do tego, żebyśmy potrafili innym pomagać kształtować wnętrze serca tak, żeby było całkowicie związane ze sprawami Ojca, całkowicie napełnione duchem Jezusa – akcentował przewodniczący Konferencji Rektorów WSD.

Wcześniej odbyły się dwie debaty. W pierwszej dyskutowano o posłudze ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów. Debatę prowadzili: ks. Dariusz Mazur, ojciec duchowny ASD w Poznaniu, ks. Tomasz Trzaskawka, ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie. Podczas drugiej debaty poruszono temat „Etap propedeutyczny a kapłani i duszpasterstwo diecezji”. Wprowadzenia do tematu dokonał ks. Przemysław Tyblewski, prefekt etapu propedeutycznego ASD w Poznaniu/Kaliszu, koordynator spotkania w Kaliszu.

W rozmowie z KAI ks. dr Wojciech Mleczko (CR) wskazał, że ojcowie duchowni odgrywają dużą rolę w kształtowaniu przyszłych kapłanów. –  Naszym szczególnym zadaniem jest troska o rozwój duchowy, troska o formację liturgiczną i posługa sakramentalna dla kleryków ze szczególnym uwzględnieniem sakramentu spowiedzi – powiedział przewodniczący ojców duchownych seminariów diecezjalnych i zakonnych.

Duchowny dodał, że celem roku propedeutycznego jest pomaganie młodym ludziom w spotkaniu z Chrystusem. - Po pierwsze ewangelizacja. Pomagamy młodym ludziom spotkać się z Chrystusem i uczynić Go jako swojego Pana i Zbawiciela, aby w ten sposób podjąć powołanie w sobie, więc dlatego rola ojców duchownych w tym rozwoju duchowym od samego początku jest bardzo ważna – stwierdził ks. Mleczko.

Sesja rozpoczęła się w poniedziałek, 7 lutego, Mszą św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, przewodniczącego Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. 

W rozmowie z KAI Prymas Polski zaznaczył, że zależy mu na tym, aby etap propedeutyczny był prowadzony w każdym seminarium. – Chcemy, aby we wszystkich seminariach w Polsce był etap propedeutyczny. Wprowadzamy to sukcesywnie w miarę naszych możliwości, ale są już różne doświadczenia w tym zakresie, np. kilkuletnie w Katowicach, Koszalinie czy innych miejscach, od ubiegłego roku w Kaliszu, ale są też seminaria, które jeszcze przygotowują się do wprowadzenia roku propedeutycznego. Mam nadzieję, że wszystko zmierza do tego, że będziemy już we wszystkich seminariach taki etap prowadzili – stwierdził Prymas. Akcentował, że taka formacja dzisiaj ma ogromne znaczenie, przed wszystkim w dojrzewaniu młodych mężczyzn do decyzji bycia kapłanem, która musi być podjęta świadomie i dobrowolnie.

Drugiego dnia gościem spotkania był biskup kaliski Damian Bryl, Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia („Droga formacji prezbiterów w Polsce”).

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

 

 

Powrót do listy