Imię biskupa w modlitwie eucharystycznej w sytuacji vacatu stolicy biskupiej
17 października 2020

Zgodnie z Dekretem "De nomine episcopi in prece eucharistica proferendo" z dnia 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego (nr I c), a także z oficjalnym komentarzem w biuletynie "Notitiae" 1972 (s. 349nn), po przyjęciu przez Papieża rezygnacji dotychczasowego Biskupa Diecezjalnego i mianowaniu Administratora Apostolskiego sede vacante będącego biskupem, w Modlitwie eucharystycznej wymienia się odtąd imię nowego Biskupa Administratora.

Imię Biskupa Administratora Diecezji Kaliskiej należy wymieniać podczas każdej Mszy Świętej sprawowanej na terenie Diecezji Kaliskiej od dnia 17 października br. W modlitwie wstawienniczej za Kościół w np. II Modlitwie eucharystycznej, po słowach: "razem z naszym papieżem Franciszkiem" dodaje się: "naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem".

Imię Biskupa Administratora Apostolskiego będzie się wspominać w Modlitwie eucharystycznej do dnia kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Kaliskiego (por. "Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów", nr 1163). 

Jednocześnie duchowieństwo i wszyscy wierni świeccy wezwani są do wytrwałej modlitwy o wybór nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. We wszystkich kościołach Diecezji Kaliskiej przynajmniej raz winna być sprawowana Msza Święta według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa [por. „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów”, nr 1182); „Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich”, wyd. Pallottinum, Poznań 1986, s. 121”-122”.

Ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii