TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA                      Kalisz, 27.06.2022 r.
 

Zamawiający informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu na roboty budowlane przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lipe w ramach projektu pn. Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez termomodernizację obiektów sakralnych i towarzyszących Diecezji Kaliskiej i podmiotów partnerskich – etap 1.  

Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:  
1) „Chatka” Jacek Chlebek, NIP: 7351661647    
 Najkorzystniejszą ofertą została oferta firmy „Chatka” Jacek Chlebek, która uzyskała 100 punktów.  
Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania jakie zostały postawione potencjalnym oferentom biorącym udział w postepowaniu i uzyskała największą ilość punktów w ramach zasad oceny ofert.  
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 

Powrót do listy