Wydział Liturgii i Dyscypliny Sakramentów
11 lutego 2020

Adres:
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
tel. 62 766 78 55
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl

Dyrektor: 
ks. prałat dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM

Członkowie: 
ks. prałat dr Jerzy Adamczak 
ks. kanonik dr Jacek Paczkowski 
ks. kanonik mgr lic. Marcin Papuziński