Wydział Duszpasterski
22 lutego 2020

Adres:
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
tel. 62 766 78 55
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl

Dyrektor
ks. mgr lic. Witold Kałmucki

Koordynator ds. Parafialnych Rad Duszpasterskich 
ks. mgr Michał Ostafiński