720 uczniów będzie uczyć się w diecezjalnym technikum św. Józefa
01 września 2022
720 uczniów będzie uczyć się w diecezjalnym technikum św. Józefa

720 uczniów będzie kształcić się w nowym roku szkolnym w Zespole Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej. Nam wszystkim związanym z tą szkołą bardzo zależy, żeby to był dla was czas rozwoju i wypływania na głębię – mówił bp Bryl.

Rok szkolny 2022/2023 uczniowie klas pierwszych rozpoczęli Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.

W homilii celebrans podkreślał, że nowy rok szkolny to czas słuchania. – Muszę mieć otwarte serce, aby przyjąć to z czym inni do mnie przychodzą. Nie ma spotkania bez słuchania. Zadbajcie o to, aby słuchać waszych nauczycieli, ale także słuchać siebie na nawzajem, bo słuchanie to wyraz naszej miłości i szacunku do drugiego człowieka – powiedział kaznodzieja. Zachęcał uczniów, aby uczyli się mądrości. - Chciałbym zaprosić wszystkich do tego, żebyście te 10 miesięcy, które przed wami przeżyli z jednej strony poszerzając swoją wiedzę, kształtując umiejętności i nabywając mądrości, czyli sztuki dobrego życia, ale jednocześnie nabierając mądrości, która nas otwiera na wieczność – zaznaczył bp Bryl. Po Mszy św. w hali sportowej szkołyodbyła się akademia, podczas której zebrani mieli okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów nawiązujący do wybuchu II wojny światowej. W technikum św. Józefa w nowym roku szkolnym będzie uczyć się 720uczniów, w tym 200w 7 klasach pierwszych. Młodzież będzie kształcić się w klasach o profilach: technik technologii drewna, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz technik programista. Spośród języków obcych wiodącym jest język angielski. Oprócz niego uczniowie uczą się języka hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego. W ubiegłym roku została oddana do użytku pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Szkoła ma swój internat, w którym mieszkać będzie 65 osób. Dyrektorem szkoły jest ks. dr Adam Kraska, wicedyrektorem – Małgorzata Kasprzycka, a funkcję dyrektora internatu pełni ks. Łukasz Poczekaj. Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej został powołany przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Relacja Radio Rodzina oraz KAI