Jałmużna z rekolekcji kapłańskich
28 września 2020

W dniach 21-23 września br. księża diecezji kaliskiej gromadzili się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu na rekolekcjach, które prowadził administrator apostolski abp Grzegorz Ryś. Rekolekcje zakończyły się Mszą św, podczas której kapłani złożyli jałmużnę rekolekcyjną. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Administratora Apostolskiego zebrana jałmużna została przeznaczona na wsparcie koniecznych prac remontowych klasztoru klauzurowego Sióstr Klarysek-Kapucynek w Ostrowie Wlkp. oraz na działalność Domu Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.  

Konferencje rekolekcyjne głoszone przez ks. abpa Grzegorza Rysia są dostępne TUTAJ