Jubileusz Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie
12 października 2022
Jubileusz Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

- Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi - mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej z okazji obchodów 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie. 

W homilii celebrans podkreślał, że jubileusz to czas wspominania wydarzeń i ludzi. - Dzisiaj chcemy wspominać wszystkich, którzy tworzyli waszą szkołę, którzy włożyli w nią swoje serce, swoje zaangażowanie, swoją pracę, swoje talenty, umiejętności i chcemy za to im dziękować. Modlimy się także za tych, którzy już umarli, a kiedyś byli związani z tą szkołą – powiedział bp Bryl. Zwracając się do uczniów zaznaczył, że szkoła to nie smutny obowiązek, ale czas rozwoju intelektualnego. – „Szanujcie szkołę. Wracajcie do niej z radością, uważajcie ją za wielki dar. Prawo do wykształcenia oznacza prawo do bycia w pełni człowiekiem” – mówił za św. Janem Pawłem II. Odwołując się do nauczania Jana Pawła II stwierdził, że „szkoła ma nie tyle przekazywać wiadomości, ale zapewnić pierwsze miejsce humano-mądrości wyrażającej się zdolnością do rozwiązywania życiowych problemów”. – Szkoła musi być bardziej zorientowana ku wartościom człowieczeństwa. I do tego potrzebny jest głęboko zaangażowany nauczyciel – wskazał kaznodzieja. Akcentował, że w sercach dzieci i młodzieży powinny być rozwijane uczucia patriotyczne i więź z ojczyzną. – „Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj” – cytował Jana Pawła II. Kierując swoje słowa do nauczycieli wskazywał, że uczniowie potrzebują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. – „Młodzi oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie” – mówił za papieżem bp Bryl.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Piotr Kowalek, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie, a zarazem absolwent szkoły, ks. prał. Leszek Szkopek, dziekan dekanatu ostrzeszowskiego oraz kapłani, absolwenci i uczący w tej szkole. Lata 60. i 70. XX w. wpisały się w historię Ostrzeszowa jako okres dynamicznego rozwoju przemysłu maszynowego, co zaowocowało powstaniem zakładu produkującego sprzęgła elektromagnetyczne do maszyn i urządzeń - Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę robotniczą tej branży było ogromne. W tym celu wybudowano kompleks hal produkcyjnych, a wkrótce także budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną, przeznaczone na szkołę przyzakładową. W akcie założycielskim w 1972 r. nadano jej nazwę Zespół Szkół Zawodowych FUM „Ostrzeszów”. W 1976 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie. Rok 1982 zaowocował uruchomieniem Technikum Mechanicznego. Przemiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r., wymusiły na szkole przystosowanie się do gospodarki rynkowej. Od 2002 r. placówka nosi nazwę Zespół Szkół nr 2. Przy szkole powołano Ośrodek Kształcenia Kierowców. Stale modernizuje się bazę dydaktyczną, zmienia kształcenie zawodowe, przystosowując je do rynku pracy. 

 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI