Kalendarz Synodalny 2021/2022 w Diecezji Kaliskiej
14 listopada 2021
Synodalność jest więc propozycją trwałą; stałą formą funkcjonowania parafii, sposobem ożywienia parafialnych wspólnot, rad oraz wiernych, biorących aktywny i odpowiedzialny udział w życiu Kościoła lokalnego.
Kalendarz Synodalny 2021/2022 w Diecezji Kaliskiej

Kalendarz Synodalnym 2021/2022 w Diecezji Kaliskiej

1. List do parafii [listopad]

2. Wyznaczenie koordynatora(ów) w parafiach [grudzień]

3. Promocja synodu w mediach diecezjalnych i parafiach [grudzień /styczeń]

4. Spotkanie koordynatorów w rejonach [luty] (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Mikorzyn – terminy zostaną podane później)

5. Spotkania diecezjalne [marzec/kwiecień]:

   Rady diecezjalne (rada duszpasterska, rada kapłańska, etc.)

   Parafie

   Wspólnoty zakonne

   Ruchy i stowarzyszenia kościelne

   Rozmowy indywidualne

[trzy spotkania; konspekty i materiały spotkań zostaną podane później]

6. Diecezjalne zebranie presynodalne [maj]

7. Przygotowanie syntezy diecezjalnej [czerwiec]