Kalisz: Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Bożym w Chrystusie
22 stycznia 2024
- Chciałbym, żeby to nasze szukanie jedności zawsze było oparte na Bożym Słowie – mówił biskup kaliski Damian Bryl w słowie wygłoszonym podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Bożym w Chrystusie w Kaliszu. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele wspólnot i Kościołów chrześcijańskich.
Kalisz: Nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Bożym w Chrystusie

Biskup kaliski odwołując się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaczerpniętego z Ewangelii św. Łukasza „Będziesz miłował Pana, swego Boga..., a swego bliźniego jak siebie samego” podkreślał, że chrześcijanin powinien miłować na wzór Jezusa. - Miarą naszej miłości jest Jego miłość. Jezus jest nie tylko dla nas wzorem jak kochać, ale On jest źródłem naszej miłości. My możemy kochać, bo jesteśmy przez Niego kochani. Mamy kochać na wzór Jezusa, ale także mamy kochać otwarci na Jego łaskę. Możemy kochać tylko wtedy, gdy doświadczymy bycia kochanymi, gdy Jego miłość nas dotknie, rozpali, poruszy, przemieni. Tylko dotknięci Jego miłością, przemienieni Jego miłością jesteśmy zdolni, żeby kochać na Jego wzór, sami nie damy rady – powiedział duchowny.


Przypomniał, że miłość Boga jest złączona z miłością bliźniego. - Tak ważne jest, żebyśmy podejmując zaproszenie do miłości nie zapomnieli o perspektywie nadprzyrodzonej, bo nie chodzi o miłość na miarę naszych pomysłów, na miarę naszych sił. Nie ma miłości Boga, gdy nie kocham mojego bliźniego – stwierdził pasterz Kościoła kaliskiego.


Wskazał, że przypowieść o miłosiernym Samarytaninie pokazuje nam, że nie możemy przechodzić obojętnie wobec drugiego człowieka. - Miłość angażuje całego człowieka. Najpierw angażuje moje oczy, żeby zobaczyć, że jest człowiek, który potrzebuje pomocy, potem angażuje moje serce, które nie pozwala mi przejść obojętnie, ale potem także angażuje moje ręce i nogi, bo potrzeba konkretu, bo nie możemy zatrzymać się tylko na poruszeniu – przekonywał bp Bryl.


Akcentował, że jedność jest darem Boga. - Spotykamy się, by uwielbiać Boga, bo wierzymy, że jedność jest Jego darem i dlatego  jesteśmy tutaj razem. Chciałbym, żeby to nasze szukanie jedności zawsze było oparte na Bożym Słowie, na prawdzie, którą jest Jezus, a którą pokornie odczytujemy w Bożym Słowie – powiedział biskup kaliski.


Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się 18 stycznia w Kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie k. Konina. Kolejne nabożeństwo odbyły się w Kościele polskokatolickim w Strzyżewie, kościele rzymskokatolickim – katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, Kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.


Ewa Kotowska-Rasiak/KAI