Jasełka w świetlicy Sióstr Nazaretanek
21 grudnia 2022
Dzieci uczęszczające do świetlicy socjoterapeutycznej „Nazaret” w Kaliszu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wystawiły jasełka. Przedstawienie obejrzał biskup kaliski Damian Bryl, który pogratulował dzieciom występu.
Jasełka w świetlicy Sióstr Nazaretanek

W swoim wystąpieniu bp Bryl podziękował siostrom, które prowadzą świetlicę, wolontariuszom i wszystkim dobrym ludziom, dzięki którym ta świetlica może funkcjonować. - Święta zapraszają nas, żebyśmy wydobywali z siebie dobro, które nosimy w sobie, a czasami jest ono gdzieś ukryte. Chciejmy dzielić się dobrem, bo wtedy nie tylko zmieniamy siebie, ale zmieniamy świat. Bądźmy dla siebie dobrzy – powiedział.

Po przedstawieniu dzieci odwiedził św. Mikołaj, który wręczył prezenty.

Do świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez siostry nazaretanki uczęszcza ok. 45 dzieci z Kalisza. – Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00 i rozpoczynają posiłkiem. Potem dzieci odrabiają lekcje, następnie jest wspólna modlitwa, a po niej gorący posiłek i czas na zabawy na świeżym powietrzu. Prowadzone są też zajęcia kulinarne, plastyczne, czy nauki języka angielskiego – tłumaczy s. Ewa pracująca wraz s. Renatą w świetlicy socjoterapeutycznej. 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu od początku swego istnienia, czyli od 1875 r. swą działalność apostolską skoncentrowało na rodzinie, na trosce o jej moralny i duchowy rozwój. Przejawem tego była i jest praca wśród dzieci i młodzieży. 

W kaliskim środowisku siostry nazaretanki pojawiły się już w 1918 r. rozpoczynając od razu działalność oświatową otwierając gimnazjum żeńskie o profilu humanistycznym. Od tego momentu nazaretanki i ich szkoły wpisały się w historię Kalisza rozszerzając swoje oddziaływania wychowawcze. 

Nazaretanki oprócz publicznego przedszkola oraz szkół: podstawowej i liceum prowadzą także świetlicę socjoterapeutyczną przeznaczoną dla dzieci potrzebujących najbardziej pomocy, tzw. dzieci ulicy. 

Świetlica ta powstała w 1994 r. jako odpowiedź na aktualne potrzeby Kościoła oraz ze względu na ówczesną sytuację społeczną (masowe bezrobocie, pogarszanie się warunków materialnych znacznej części ludności naszego miasta). Na początku swego istnienia świetlica mieściła się w salce domu katechetycznego parafii Świętej Rodziny na Rogatce i podlegała Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W styczniu 2005 r. świetlica została przeniesiona do nowego budynku.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI