Komunikat Biskupa Kaliskiego w związku z obchodami Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 2020 roku
25 kwietnia 2020
Komunikat Biskupa Kaliskiego w związku z obchodami Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 2020 roku

Obóz koncentracyjny w Dachau od końca 1940 roku był miejscem docelowym dla duchownych aresztowanych przez władze hitlerowskie w różnych krajach podbitych przez III Rzeszę. Z Polski w tym miejscu kaźni przebywało łącznie 1773 księży, zakonników i kleryków, spośród których tylko 818 doczekało chwili oswobodzenia obozu w kwietniu 1945 roku. W dniu 22 kwietnia 1945 roku uroczystym Aktem oddali się oni w imieniu swoim i pozostałych współwięźniów w opiekę św. Józefowi Kaliskiemu i tydzień później – 29 kwietnia – zostali ocaleni z obozowej niewoli przez niewielki oddział patrolowy armii amerykańskiej.

Ponieważ stało się to niespodziewanie, na dwie godziny przed likwidacją obozu i na kilkanaście godzin przed atakiem na KL Dachau planowanym przez dowództwo amerykańskie, fakt wcześniejszego wyzwolenia obozu uznany został przez więźniów za szczególną łaskę otrzymaną od Boga za przyczyną św. Józefa Kaliskiego. 

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju polscy księża i zakonnicy wypełniali swoje obozowe ślubowanie i corocznie przybywali w dniu 29 kwietnia do Kalisza z dziękczynnymi pielgrzymkami. W 1970 roku, w 25. rocznicę wyzwolenia obozu, ufundowali w podziemiach kaliskiego Sanktuarium Patrona Kościoła Powszechnego Kaplicę Wdzięczności i Męczeństwa oraz utworzyli Muzeum i Archiwum, w których zgromadzone zostały dokumenty i przedmioty dotyczące ich pobytu w obozie w Dachau.

Tegoroczne uroczystości związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, przypadające w 75. rocznicę wyzwolenia obozu i 50. rocznicę utworzenia Kaplicy Wdzięczności i Męczeństwa, odbędą się w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W dniu 28 kwietnia o godz. 19.00 w Kaplicy Wdzięczności i Męczeństwa odprawiona zostanie Msza św. w intencji jej fundatorów, a 29 kwietnia o godz. 12.00 będzie miała miejsce uroczysta Eucharystia – poprzedzona słowem wprowadzającym o godz. 11.30 – sprawowana przez Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Wrocławskiej Mariana Gołębiewskiego. Po Mszy św. nastąpi poświęcenie Kaplicy i Muzeum Księży Dachauowczyków po zakończonych niedawno pracach remontowo-konserwatorskich.

Zapraszam kapłanów, osoby życia konsekrowanego i diecezjan do duchowego włączenia się w tegoroczne obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, które transmitowane będą przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizję Internetową „Dom Józefa”. Zjednoczmy się duchowo w uwielbieniu Boga za wielkie dzieła, których dokonał przez przyczynę św. Józefa w życiu Księży-więźniów obozu Dachau.

Proszę także, aby nasza wdzięczność wyraziła się w osobistej modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie, by nigdy nie brakło odważnych głosicieli Bożej prawdy.

Z serca błogosławię

bp Edward Janiak
Biskup Kaliski

 

Kalisz, dnia 20 kwietnia 2020 roku
L.dz. 654/2020